Ενδιαφέρον από 19 για το έργο διαλειτουργικότητας στο Δημόσιο

0

Δεκαεννιά φορείς, εταιρείες πληροφορικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκδήλωσαν ενδιαφέρον χθες (τελευταία μέρα της σχετικής προθεσμίας) για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης».

Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 27,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) ο οποίος διπλασιάζεται με τα δικαιώματα προαίρεσης (επίσης 27,9 εκατ. ευρώ) φθάνοντας τελικά στα 55,8 εκατ. ευρώ.

Οι 19 φορείς που προσήλθαν και εκδήλωσαν ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες είναι: Βyte, Cosmote, DeloitteBusiness Solutions, European Profiles, IBM Eλλάς, Indigital, Intrasoft International, NCR (cyprus) limited, Planet, Pricewaterhousecoopers Business Solutions, Profile, Singularlogic, Unisystems, Vodafone, I Know How Πληροφορική,Ernst & Young, Ευρωπαϊκή Δυναμική Προηγμένα Συστήματα, Ευρωσύμβουλοι και Diverse Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έως 12 οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων. Η συμφωνία – πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων (σταθερή τιμή).

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο:

  • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
  • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης gov.gr με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτή.
  • Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης.
Share.

Comments are closed.