Επιβραδύνθηκε η αγορά των Open RAN και vRAN στο πρώτο τρίμηνο

Νέα στατιστικά στοιχεία από την Dell’Oro έδειξαν ότι η αγορά του Open RAN παρουσίασε αύξηση κατά 10-20 τοις εκατό στα έσοδα της, στους τρεις πρώτους μήνες του 2023, ενώ η αγορά του vRAN σημείωσε άνοδο κατά 20-30 τοις εκατό. Στο πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους, τα έσοδα του Open RAN είχαν υπερδιπλασιαστεί.