Τελική έγκριση της χρηματοδότησης του UFBB από την ΕΕ

0

Την τελική έγκρισή της για τη χρηματοδότηση του έργου Ultra Fast Broadband (UFBB), συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που θα εκτελεστεί με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η ΕΕ ενέκρινε το έργο UFBB για την υπερταχεία ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα, ύψους 223 εκατ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ, με πάνω από 196 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 27 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα σαφές παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής που διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο. Χάρη σε αυτή την επένδυση, οι Έλληνες πολίτες -και ιδίως εκείνοι που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές- θα επωφεληθούν από αποτελεσματική, σύγχρονη και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο.».

Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για το εν λόγω έργο εκδήλωσαν 10 φορείς και έχουν περάσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 8: η Vodafone, η ΔΕΗ, η ΑΒΑΞ, η κοινοπραξία των Μυτιληναίος – Μέτκα EGN LTD, η Intrakat, η Τέρνα Ενεργειακή, ο ΟΤΕ και η Grid Telecom θυγατρική του ΑΔΜΗΕ.

Share.

Comments are closed.