Σε διαβούλευση η προκήρυξη του έργου WiFi hotspots

0

Για 15 μέρες έχει τεθεί από χθες σε δημόσια διαβούλευση η διακήρυξη για το έργο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με το οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση σε 2.900 σημεία της χώρας υπηρεσίας ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο – WiFi hotspots – με προϋπολογισμό 18,425 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ).

Με τίτλο: «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» το έργο σχεδιάστηκε από την γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και θα εκτελεστεί με τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 11.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.900 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν τέσσερα access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι πέντε ανά περιοχή.

Οι χώροι που θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα συγκεντρώνουν υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, όπως ενδεικτικά, χώροι αναμονής- μετακίνησης, εκδηλώσεων και σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Share.

Comments are closed.