Ο Όμιλος Εταιρειών Mellon εμπιστεύτηκε τη Data Communication για την ψηφιακή του αναβάθμιση

0

O πολυεθνικός Όμιλος Εταιρειών Mellon, με ηγετικό ρόλο στην παροχή λύσεων τεχνολογίας, υπηρεσιών επικοινωνίας και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, καθώς και υπηρεσιών business process outsourcing για τη διευκόλυνση ηλεκτρονικών συναλλαγών, εμπιστεύτηκε την Data Communication για την ανάπτυξη και την ψηφιακή του αναβάθμιση. Με γραφεία σε 11 χώρες στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Κύπρο, και την Αλγερία, προχώρησε στο συνολικό επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που διατηρούσε τα τελευταία χρόνια, στην version 17 του Microsoft Dynamics NAV. Με την ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε αναβάθμιση των υπηρεσιών υποστήριξης, ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών του Ομίλου, καθώς και μείωση των λειτουργικών δαπανών του, λόγω της άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την ενοποιημένη διαχείριση των εργασιών του στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Στόχοι του έργου τέθηκαν: 1) η υλοποίηση μίας ευέλικτης και προηγμένης λύσης ικανής να υποστηρίξει το σύνολο των εργασιών του Ομίλου Εταιρειών Mellon στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 2) η σύνδεση με συστήματα και εφαρμογές τρίτων που ο Όμιλος χρησιμοποιεί και 3) η ομογενοποίηση πρωτογενών δεδομένων και λειτουργιών του συστήματος για όλες τις εταιρείες του.

Με την υλοποίηση του έργου από την Data Communication, Microsoft Gold Partner με εκτεταμένη εμπειρία σε έργα Microsoft Dynamics NAV σε πολυεταιρικούς/ πολυεθνικούς Ομίλους, αξιοποιήθηκαν σύγχρονα πρωτοποριακά εργαλεία, όπως το Microsoft Power ΒΙ, για την οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων του Oμίλου. Επιπρόσθετα, επανασχεδιάστηκαν λειτουργικότητες, όπως η Διαχείριση Υπηρεσιών Service, για την ταχεία ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών και συνεργατών. Τέλος, επιτεύχθηκε ομογενοποίηση των εργασιών όλων των εταιρειών σε ένα κοινό και άρτια τεχνολογικά αναβαθμισμένο περιβάλλον, ενώ, παράλληλα, αξιοποιήθηκε το σύνολο των βέλτιστων πρακτικών που η Data Communication έχει υλοποιήσει σε Ομίλους ή ανεξάρτητες εταιρείες.

Με την αναβάθμιση και την αξιοποίηση της λύσης Microsoft Dynamics NAV, ο Όμιλος Mellon διαθέτει πλέον ένα άκρως δυναμικό ERP σύστημα, ικανό να υποστηρίξει αποτελεσματικά τόσο το σύνολο των εργασιών του παγκοσμίως όσο και τα επιχειρηματικά σχέδιά του, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητάς του. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι διασφαλίστηκε η βελτιστοποίηση των οικονομικών και εμπορικών διαδικασιών, αλλά και η επιτάχυνση της διαχείρισης των εγκριτικών ροών. Τέλος, ο Όμιλος είναι πλέον σε θέση να εξάγει ομογενοποιημένες, ομιλικές, στατιστικές αναφορές και αποτελέσματα και να επωφελείται από μία ενιαία οικονομική και εμπορική πληροφόρηση, όντας πλήρως εναρμονισμένος με τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Με την ευκαιρία της έναρξης της συνεργασίας των δύο εταιρειών, ο κ. Γιώργος Αραβανής Deputy CEO του Ομίλου Εταιρειών Mellon δήλωσε: «Στη Mellon επενδύουμε διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και υποδομές με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υποστηρικτικών μας λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Χαιρόμaστε ιδιαίτερα για τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας μας με την Data Communication».

Share.

Comments are closed.