Η πορεία της αγοράς των ΤΠΕ 2018-2019 από τον ΕΙΤΟ

0

Οριακή υποχώρηση, 0,1% το 2018 και 0,2% το 2019, αναμένεται να καταγράψει η αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του EITO (European IT Observatory – Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Τεχνολογία) που παρουσιάζει ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

Η αξία της αγοράς κατά το τρέχον έτος θα διαμορφωθεί σε 5,518 δις ευρώ και το 2019 σε περίπου 5,504 δις. Αντίθετα με το σύνολο του κλάδου των ΤΠΕ θα κινηθεί ο τομέας Πληροφορικής, που το 2018 αναμένεται να βελτιώσει τις επιδόσεις του κατά 1,5%, ενώ το επόμενο έτος θα επιστρέψει σε ελαφρά πτωτική πορεία 0,3%, με την αξία της αγοράς στα 1,768 δις φέτος και 1,764 δις το 2019. Ο τομέας των Τηλεπικοινωνιών θα υποχωρήσει 0,8% το 2018 και 0,2% το 2019, επιδόσεις που θα φέρουν την αξία της αγοράς στα 3,750 δις φέτος και 3,741 δις την επόμενη οικονομική χρήση.

Σημειώνεται ότι η ελληνική αγορά ΤΠΕ, με εξαίρεση το 2014, οπότε πέτυχε θετικές επιδόσεις και το 2017, οπότε παρέμεινε σταθερή, βρίσκεται σε συνεχή καθοδική πορεία από το 2007.

Στις επιμέρους αγορές οι Υπηρεσίες Πληροφορικής και Λογισμικού αναμένεται να κινηθούν ανοδικά τόσο το 2018, όσο και κατά το επόμενο έτος, ενώ αντίθετη πορεία θα ακολουθήσει ο τομέας Εξοπλισμού (παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη στον χώρο των servers).

Οι υπηρεσίες τηλεφωνίας, θα σημειώσουν μείωση 0,6% το 2018 στα 3,197 δις, ενώ το 2019, η πτώση θα συνεχιστεί και θα είναι της τάξης του 0,3%. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας θα παρουσιάσουν μείωση το 2018, όπως συνέβη και το 2017, με την αξία της αγοράς να υποχωρεί φέτος 7,7%. Στις υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας το πρόσημο θα είναι αρνητικό το 2018 (1,2%) και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω (1,6%) το 2019, στα 919 εκατ. φέτος και 905 εκατ. το 2019. Αντίθετα, οι υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας θα αυξηθούν 8% το 2018 και 8,7% το 2019 στα 650 εκατ. και 706 εκατ. αντίστοιχα.

Η αγορά Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας φέτος θα μειωθεί 4,7% και θα διαμορφωθεί στα 330 εκατ. Το 2019 η πτώση θα περιοριστεί (0,6%) με την αξία της αγοράς στα 328 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός αριθμός κινητών τηλεφώνων, που διατέθηκαν το 2017 ήταν 1,8 εκατ. συσκευές, μειωμένος 9,4% από το προηγούμενο έτος. Αυτό αποδίδεται, κυρίως, στην πτώση κατά 12,9% στις πωλήσεις smartphones (συμπεριλαμβανομένων των phablets). Το 2018, η αγορά αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, ενώ θα περιοριστεί εκ νέου και το 2019.

Συνολικά, η υιοθέτηση συσκευών υψηλής τεχνολογίας θα είναι περιορισμένη, όπως και η ζήτηση για πιο ισχυρές ή ταχύτερες συσκευές. Οι συσκευές με δυνατότητα LTE/ 4G είναι λιγότερο δημοφιλείς στην Ελλάδα απ’ ότι σε λιγότερο ευαίσθητες στις τιμές χώρες. Το 2018, το 72,6% των συνολικών συσκευών, που θα διατεθούν στην Ελλάδα αναμένεται να υποστηρίζουν 4G. Τα νέα 5G κινητά τηλέφωνα, που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν στα τέλη του 2019, αναμένεται να έχουν πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στη συνολική αγορά λόγω των υψηλών τιμών.

Σύμφωνα πάντα με τον ΕΙΤΟ η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών τόσο το 2018, όσο και το 2019, θα καταγράψει θετικό πρόσημο, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παγκόσμια ανάπτυξη. Το 2018, η αξία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ θα κινηθεί στα 3,247 τρις και το 2019 σε 3,318 τρις ευρώ.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015/2014 2016/2015 2017/2016 20181/2017 20191/20181
Εξοπλισμός Πληροφορικής 677 600 509 500 479 434 -11.3% -15.1% -1.8% -4.1% -9.5%
Υπηρεσίες Πληροφορικής 895 932 946 969 1,004 1,037 4.1% 1.5% 2.5% 3.6% 3.3%
Λογισμικό 279 276 261 272 285 293 -1.2% -5.5% 4.2% 4.8% 2.9%
Σύνολο Πληροφορικής 1,851 1,808 1,716 1,741 1,768 1,764 -2.3% -5.1% 1.5% 1.5% -0.3%
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 494 588 585 565 553 554 19.0% -0.5% -3.5% -2.1% 0.1%
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας 3,435 3,286 3,22 3,216 3,197 3,187 -4.3% -2.0% -0.1% -0.6% -0.3%
Σύνολο Τηλεπικοινωνιών 3,929 3,874 3,805 3,781 3,75 3,741 -1.4% -1.8% -0.6% -0.8% -0.2%
Σύνολο Αγοράς ΤΠΕ 5,78 5,682 5,521 5,522 5,518 5,504 -1.7% -2.8% 0.0% -0.1% -0.2%
Share.

Comments are closed.