Παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος iSIMPLY

0

Ο στόχος του έργου iSIMPLY είναι να κάνει το πρώτο βήμα για την κατανόηση και μοντελοποίηση των διαδικασιών και πρακτικών συμμετοχής στα εργαλεία κοινωνικής ενημέρωσης και δικτύωσης (social media).

logo_iSIMPLY

Το iSimply (innovative Social Media Pedagogy Learning Pathways), θέτει τις βάσεις για την αξιοποίηση του τεράστιου όγκου δεδομένων και πληροφοριών που παράγεται καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα, και δημιουργεί ψηφίδες μάθησης οι οποίες μπορούν να επικυρωθούν και να αξιοποιηθούν ακόμα και σε κλασικές εκπαιδευτικές διαδικασίες (από εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρήσεις, κ.α).

goumas_SQLearn

Καινοτομίες του έργου iSIMPLY:

  • Η μοντελοποίηση ενός κοινωνικού παιδαγωγικού μοντέλου μεταφέρεται στο περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες γίνονται οι ίδιοι οι παραγωγοί εκπαιδευτικού περιεχομένου.
  • Η εξαγωγή της γνώσης και η χρήση της σε κατάρτιση και διδακτικές μεθοδολογίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη-τυπική και άτυπη μάθηση.
  • Η εστίαση στις εκπαιδευτικές διαδρομές του χρήστη
  • Η στοχοθέτηση στον τομέα του marketing μέσω κοινωνικών εργαλείων, ο οποίος είναι νέος και έχει ανάγκη από εναλλακτικές λύσεις εκπαίδευσης οι οποίες καλύπτουν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες (γεφυρώνουν τον κόσμο της εργασίας με την εκπαίδευση).
  • Η παροχή της δυνατότητας να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλους τομείς και κλάδους.

 

Οι χρήστες ωφελούνται:

  • Από τη συμμετοχή στην πιλοτική φάση του έργου και κάνοντας χρήση ενός κοινωνικού μοντέλου μάθησης.
  • Αναπτύσσοντας ικανότητες και δεξιότητες αξιοποίησης των social media.
  • Από μία online εκπαιδευτική κοινότητα όπου χρησιμοποιείται το συνεργατικό μοντέλο social media για την αλληλεπίδραση και εκπαίδευση των χρηστών.
Share.

Leave A Reply