Την υλοποίηση του έργου Δημιουργία κεντρικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος Εισόδου / Εξόδου (ΕΕΣ)», ανέλαβε η Ένωση Εταιρειών «Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε. –Quality & Reliability Α.Ε.» από το Υπουργείο Εξωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού 1.606.785,00 € πλέον ΦΠΑ. Στην Ένωση η Q&R συμμετέχει με 49% και η COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε με 51%.

Το Σύστημα Εισόδου Εξόδου (Entry/Exit System- EES) είναι ένα νέο, μεγάλης κλίμακας πληροφοριακό σύστημα με το οποίο θα γίνεται η καταγραφή της εισόδου και της εξόδου των πολιτών τρίτων χωρών προς και από τον χώρο Schengen.

Το σύστημα αυτό θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πρακτική της σφραγίδας εισόδου/εξόδου επί των ταξιδιωτικών εγγράφων με ηλεκτρονική καταγραφή σε κεντρική βάση δεδομένων των βιομετρικών και βιογραφικών δεδομένων των ταξιδιωτών καθώς και της ημερομηνίας και του τόπου εισόδου/εξόδου για βραχείας διάρκειας παραμονή (έως 90 ημέρες) στον χώρο Schengen.

Στόχος του συστήματος EES είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των κοινών εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και η αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων ώστε τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται καλύτερα τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών από τρίτες χώρες στον χώρο Schengen, να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια, να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης προβλέπεται η πρόσβαση των εντεταλμένων εθνικών αρχών και της Europol στα δεδομένα του ΣΕΕ για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων, ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Το Σύστημα Εισόδου Εξόδου (Entry/Exit System- EES) θα διαλειτουργεί με το σύστημα έκδοσης θεωρήσεων VIS, διευκολύνοντας την διαδικασία εξέτασης αίτησης θεώρησης και λήψης απόφασης επί αυτής, αφού οι Προξενικές και Συνοριακές Αρχές θα μπορούν πλέον να εντοπίζουν τους πολίτες που δεν κάνουν ορθή χρήση της θεώρησης τους, παραμένοντας στον χώρο Schengen για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης (over-stayers) μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Το έργο αναβαθμίζει το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει Υπουργείο Εξωτερικών με την:

  • Διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων βραχείας διαμονής στον χώρο Schengen·
  • Διευκόλυνση της καταπολέμηση της απάτης και της άγρας θεωρήσεων («visa shopping»)
  • Αποφυγή της καταστρατήγησης των κριτηρίων προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
  • Διευκόλυνση των ελέγχων στα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης των κρατών μελών και στην επικράτεια των κρατών μελών
  • Υποβοήθηση στον εντοπισμό των προσώπων που δεν πληρούν τους όρους που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών
  • Διευκόλυνση της εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας
  • Συμβολή του στην αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκέμβριο 2023.

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.

Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Comments are closed.