Υπεγράφη η σύμβαση για το Gov ERP μεταξύ ΚτΠ και Uni Systems – PwC – Real Consulting

0

Ένα εμβληματικό έργο ψηφιοποίησης του δημοσίου, το Gov-ERP, το πρώτο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και ένα από τα πρώτα του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 τέθηκε σε τροχιά υλοποίησης.

Πρόκειται για το έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση», όπως είναι η πλήρης ονομασία του, το οποίο στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς του.

Η χρηματοδότηση για το Gov-ERP από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 36,1 εκατ., ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 51,522 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης).

Χθες παρουσία του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή (Κοινωνία της Πληροφορίας) και τον ανάδοχο, την κοινοπραξία, Uni Systems – PwC – Real Consulting.

Παρόντες κατά την υπογραφή ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Αθανάσιος Πετραλιάς.

Ειδικότερα, το Gov-ERP περιλαμβάνει την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση, το οποίο θα προσδώσει δημοσιονομική διαφάνεια. Ταυτόχρονα, θα αποτελεί τον «θεματοφύλακα» για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας, καθώς θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους. Με την υλοποίησή του, πρόκειται να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης και να διασφαλιστεί η παροχή έγκυρης και εύλογης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Εξασφαλίζεται, έτσι, η ορθότερη λήψη αποφάσεων, η διαφάνεια, καθώς και η λογοδοσία.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι το Gov-ERP «θα αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας, αλλά, τελικά, και των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας» και ο κ. Σκυλακάκης συμπλήρωσε ότι «τθα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή σε όλη την Γενική Κυβέρνηση του υποχρεωτικού, ηλεκτρονικού τιμολογίου για τους προμηθευτές του δημοσίου, που συνιστά μία από τις σημαντικές, μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής».

Share.

Comments are closed.