Προκηρύχθηκε ο βασικός κορμός των διαγωνισμών του Σύζευξις 2

0

Με την προκήρυξη έξι ακόμα διαγωνισμών από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ολοκληρώνεται ο βασικός κορμός των διαγωνιστικών διαδικασιών του Έργου, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά που διασυνδέει όλους τους φορείς του Δημοσίου τομέα και παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την ασφαλή πρόσβασή τους στο Internet με υψηλές ταχύτητες, καθώς και την υποδομή για παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης.

Από την ημέρα υπογραφής των πέντε Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στις 04/07/2019, έχουν προκηρυχθεί 30 διαγωνισμοί συνολικού προϋπολογισμού περίπου 570 εκατ. ευρώ και απομένουν ακόμα 3 προϋπολογισμού περίπου 15 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προβλέπεται να δημοπρατηθούν στο προσεχές διάστημα, καλύπτοντας έτσι συνολικά τις ανάγκες του έργου.

Δύο εκ των πέντε Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 28 εκατ. ευρώ που αφορούν στα Υποέργα κεντρικής υποδομής διασύνδεσης SIX & DC και ISP & SLA, είναι ήδη σε υλοποίηση και βρίσκονται στη παραλαβή της πρώτης φάσης τους, της «Μελέτης Εφαρμογής», ενώ για τα άλλα 3 Υποέργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η υπογραφή όλων των εκτελεστικών συμβάσεων των 30 διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη, εκτιμάται ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2020.

Με τους μίνι διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν χθες και αφορούν στο Υποέργο «Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 130 εκατ. ευρώ χάρη στον συντονισμό των εργασιών, αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως Κύριου του Έργου, και της «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ), ως αναθέτουσας αρχής, πλέον έχει ολοκληρωθεί ο βασικός κορμός της διαγωνιστικής διαδικασίας του Έργου.

Το αντικείμενο των διαγωνισμών του Υποέργου «Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης», περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλου εξοπλισμού τηλεφωνίας, με κατάλληλες προδιαγραφές που να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες υπηρεσιών τηλεφωνίας του φορέα που είναι εγκατεστημένος, τη διαχείριση και υποστήριξη των τηλεφωνικών υποδομών για όλη την διάρκεια του έργου, καθώς και τη παρακολούθηση και παραμετροποίηση των υποδομών τηλεφωνίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους για όλη τη διάρκεια του έργου επίσης. Ακόμα περιλαμβάνει τη προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών κεντρικής ασφάλειας, καθώς και δομημένης καλωδίωσης, τηλεδιάσκεψης και τηλεπαρουσίας σε όποιους φορείς απαιτείται.

Στο άμεσο διάστημα, μέχρι τέλος του Μαΐου, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το Υποέργο «Ασύρματη Νησίδα» που αφορά στην παροχή υπηρεσίας Bulk SMS (72 εκατ. μηνύματα) από το Δημόσιο και τέλος, θα ακολουθήσουν οι εναπομείναντες 2 διαγωνισμοί για το ίδιο έργο, που αφορούν σε πακέτα υπηρεσιών κινητής, κινητά τηλεφώνα και πακέτα δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, πάνω από 34.000 κτήρια που στεγάζουν φορείς του Δημοσίου, θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με δραστική αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης στο internet, προσφέροντας έτσι ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Εκτιμάται ότι αρχές του 2021 θα έχει μεταπέσει το πρώτο κύμα φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και θα απολαμβάνει τις προηγμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει αυτό στη Δημόσια Διοίκηση.

Share.

Comments are closed.