Οριστικό τέλος στο έργο του Barcode στον Τύπο

0

Δεν θα προχωρήσει το έργο για το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων (Barcode). Ο επίλογος γράφηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο δεν έκανε δεκτή την ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασής του που ακύρωνε το έργο.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό, οι προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού έχουν τεθεί κατά παράβαση του ν. 4412/2016, καθώς και «των θεμελιωδών αρχών του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, με περαιτέρω συνέπεια, τον περιορισμό του κύκλου των δυνητικών υποψηφίων προμηθευτών». Με άλλα λόγια, οι όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού θεωρήθηκαν φωτογραφικοί και την ίδια στιγμή έντονη ήταν αμφισβήτηση της σκοπιμότητας του έργου, τη στιγμή που το δημόσιο έχει ανάγκη από δεκάδες άλλα έργα προκειμένου να διευκολυνθεί η ζωή των πολιτών.

Πρόκειται για ένα από τα 4 έργα πληροφορικής που ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, χαρακτήριζε «εμβληματικά». Τα μοναδικά που είχε προωθήσει το υπουργείο του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού και από τα οποία μόνον τα δύο έχουν προχωρήσει. Εκκρεμούν οι αποφάσεις για το τέταρτο που αφορά την εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία.

Share.

Comments are closed.