Κόκκινη κάρτα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην υπογραφή της σύμβασης για το barcode στον Τύπο

0

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έδωσε το πράσινο φως να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων», προϋπολογισμού 12,9 εκατ. ευρώ.

Στην πρόσφατη απόφασή του (5/7/19) το Ελεγκτικό Συνέδριο ουσιαστικά αποφαίνεται πως η επιλογή των barcode scanners (εξοπλισμός – τμήμα των προμηθειών του διαγωνισμού) δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του έργου και έτσι δεν δίνει την έγκριση που είναι αναγκαία για να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία, ΟΤΕ – Singular Logic.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στην απόφασή του κάνει μνεία στις επιστολές που είχαν αποστείλει οι εταιρείες IKnowHow, ONEX και Netlink. Οι τρεις εταιρείες είχαν επισημάνει ότι οι συγκεκριμένες προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού της διακήρυξης του έργου, πληρούνται από έναν και μόνο προμηθευτή και είχαν ζητήσει τη τροποποίηση αυτών προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή και άλλων υποψηφίων στο διαγωνισμό με την υποβολή παραπλήσιων προσφορών. Η άποψη αυτή απορρίφθηκε από το ΕΔΕΤ (ο φορέας που διενήργησε τη διαδικασία) μόνον με την επίκληση της άποψης του κύριου του έργου, δηλαδή του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αυτό ήταν ένα από τα τέσσερα «εμβληματικά» στα οποία αναφερόταν με κάθε ευκαιρία ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς.

Share.

Comments are closed.