Αύξηση των κονδυλίων για Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

0

Την αύξηση του προϋπολογισμού για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, o προϋπολογισμός της δράσης Ψηφιακό Βήμα αυξάνεται κατά 34,4 εκατ. ευρώ και η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης διαμορφώνεται στα 84,4 και κατανέμεται ανά ομάδα περιφερειών ως εξής: Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Hπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 29,4 εκατ. ευρώ, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησoς, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 15,2 εκατ. ευρώ, Αττική 35,6 εκατ. ευρώ, Στερεά Ελλάδα 2 εκατ. ευρώ και Νότιο Αιγαίο 2,2 εκατ. ευρώ.

Με άλλη απόφαση αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης Ψηφιακό Άλμα κατά 1,6 εκατ. ευρώ και διαμορφώνεται σε 51,6 εκατ. ευρώ.

Οι προαναφερόμενες δράσεις έχουν σκοπό τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συνολική δημόσια δαπάνη, όπως διαμορφώνεται μετά την αύξηση, αναμένεται να καλύψει το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και υπερβαίνουν τη βαθμολογική βάση.

Share.

Comments are closed.