Η Cosmos Business Systems κατέθεσε προσφορά για τον διαγωνισμό του ΕΔΕΤ

0

Η Cosmos Business Systems κατέθεσε προσφορά στον Ανοιχτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Cold Storage» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDSGRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage

Στόχος του παρόντος έργου είναι η ΕΔΕΤ Α.Ε. να προμηθευτεί την απαραίτητη υποδομή για να δημιουργήσει υπηρεσία αποθηκευτικού χώρου δεδομένων αρχειακού χαρακτήρα και δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας για τους φορείς και τους χρήστες της, επονομαζόμενο και Cold Storage Service.

Η ανάγκη για υπηρεσίες που διεθνώς αναφέρονται σαν «Cold Storage and Archiving services”, αποτυπώνεται στην αυξανόμενη προσφορά μιας πλειάδας εμπορικών υπηρεσιών που αναπτύσσονται για διάφορα προϊόντα νεφοϋπολογιστικής και παρέχουν αποθηκευτικούς χώρους μεγάλων μεγεθών και χαμηλού κόστους.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες: ΟΤΕ Α.Ε & ΜΤΙ Systems Ε.Π.Ε. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 911.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Share.

Comments are closed.