Η ζήτηση των καταναλωτών μεγάλο στοίχημα στα NGA

0

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος τοποθέτησης στην αγορά υπηρεσιών βασισμένων στα δίκτυα νέας γενιάς (NGA) τα οποία υλοποιούνται από τους τρεις μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και στο πλαίσιο σχετικού κανονισμού της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) με την ανακοίνωση από την Vodafone τιμολογιακού πακέτου υπηρεσιών   σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες 100 Mbps για download και 10 Mbps για upload δεδομένων.

Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι η ζήτηση από πλευράς απλών καταναλωτών και επιχειρήσεων, παράγοντας που εν πολλοίς θα καθορίσει και τη συνέχεια των επενδύσεων των τριών παρόχων Cosmote, Vodafone και Wind, και ειδικότερα το αν θα σταματήσουν την οπτική ίνα στις υπαίθριες καμπίνες ή θα την επεκτείνουν μέχρι τα κτήρια, τουλάχιστον εκεί που υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον.

Βοηθητικά δύναται να λειτουργήσει και η διάθεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ που σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών θα διατεθούν για την ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων από απλούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.

superfast-broadband

Βάσει των εκτιμήσεων της ΕΕΤΤ στο τέλος του χρονικού ορίζοντα ανάπτυξης των υποδομών στο δίκτυο πρόσβασης, που βρίσκονται σε εξέλιξη βασιζόμενες στον Κανονισμό για τα NGA, το τέταρτο τρίμηνο του 2019, πάνω από 2.800.000 συνδρομητές (ή το 60% των ενεργών συνδρομητών) θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων (≥100 Mbps).

Ο ΟΤΕ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ, θα αναπτύξει αποκλειστικά τεχνολογία VDSL Vectoring σε όλες τις υπαίθριες καμπίνες στις περιοχές που του έχουν ανατεθεί. Ωστόσο πρόσφατα η διοίκησή του μίλησε για επέκταση των δικτύων του από την καμπίνα στα κτήρια σε ποσοστό 10%.

Η Vodafone προτίθεται να αναπτύξει τεχνολογία VDSL Vectoring στο μεγαλύτερο ποσοστό των υπαίθριων καμπινών που έχει αναλάβει και σε ορισμένες θα αναπτύξει αρχιτεκτονική Fiber To The Home (FTTH), με την οπτική ίνα να φτάνει στο σπίτι του τελικού χρήστη. Η Wind, εκτός από VDSL Vectoring και FTTH, υλοποιεί τεχνολογία G.Fast σε αρχιτεκτονική Fiber To The Curb (FTTC) σε συνδυασμό με VDSL Vectoring.

Η κάλυψη των δικτύων πρόσβασης NGA υπερυψηλών ταχυτήτων θα διευρυνθεί περαιτέρω με τις επόμενες ετήσιες αναθέσεις της ΕΕΤΤ, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τον Μάιο του 2018. Στις τελευταίες δεν υπάρχει ελάχιστο ποσοστό κάλυψης, ενώ οι πάροχοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και για ελεύθερες υπαίθριες καμπίνες σε αστικά κέντρα που έχουν ανατεθεί σε άλλο πάροχο σε κάποια από τις προηγούμενες φάσεις ανάθεσης.

Share.

Leave A Reply