Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου

Μετρήσεις της ΕΕΤΤ για την κάλυψη της ψηφιακής τηλεόρασης στο Β. Αιγαίο

0

Στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της για την ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση και σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ΕΕΤΤ, από τον Ιούλιο 2014 έως σήμερα, πραγματοποιεί, με φορητό εξειδικευμένο εξοπλισμό, λεπτομερείς και εντατικές μετρήσεις και καταγραφές για την πληθυσμιακή κάλυψη, δυνατότητα λήψης και την ποιότητα ψηφιακού σήματος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα σε Λέσβο, Λήμνο και Χίο.

EETT1

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, η πληθυσμιακή κάλυψη που επιτυγχάνεται είναι η προβλεπόμενη σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012) ακόμα και σε επίπεδο μικρών οικισμών. Από τις μετρήσεις διαπιστώνεται δε η δυνατότητα λήψης του επίγειου ψηφιακού σήματος ακόμα και σε κάποιες περιοχές που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο Χάρτη Συχνοτήτων.

Επισημαίνεται ότι βάσει των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί στον ψηφιακό πάροχο, που ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής μετά από τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού της ΕΤΤΤ, αυτός υποχρεούται να παρέχει σε εθνικό επίπεδο πληθυσμιακή κάλυψη 95%, ποσοστό το οποίο είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης για επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, ενώ, βάσει του σχεδιασμού, μπορεί να επιτευχθεί πληθυσμιακή κάλυψη 96,2%.

Η ψηφιακή μετάβαση ολοκληρώθηκε στην ελληνική επικράτεια στις 6 Φεβρουαρίου 2015. Η ΕΕΤΤ έχει ήδη ολοκληρώσει την καταγραφή επιτυχούς δυνατότητας λήψης ψηφιακής τηλεόρασης σε περιοχές στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, την Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο και μέρος της Δυτικής Ελλάδας, η μετάβαση των οποίων ολοκληρώθηκε κατά τα τέλη του 2014.

Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να επιβλέπει και να ελέγχει τη συμμόρφωση του παρόχου με τις υποχρεώσεις πληθυσμιακής κάλυψης, παρεμβαίνοντας στην περίπτωση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα στο Χάρτη Συχνοτήτων, με σκοπό την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης της χώρας.

Share.

Leave A Reply