Προκυρήχθηκε ο διαγωνισμός για το ψηφιακό μέρισμα

0

Συνολικά έσοδα 380 εκατ. ευρώ προσδοκά το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία για το ψηφιακό μέρισμα (συχνότητες στα 800 MHz) και τις συχνότητες στη ζώνη 2,6 GHz, σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

wimax-antennas

Ειδικότερα, στη δημοπρασία τίθενται:

α) Έξι τμήματα ραδιοσυχνοτήτων (A.1 έως και Α.6) εύρους ζώνης 2×5 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 791 – 821 ΜΗz & 832- 862 ΜΗz.

β) Δεκατέσσερα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων (Β.1 έως και Β.14) εύρους ζώνης 2×5 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 2500 – 2570 ΜHz & 2620 – 2690 MHz.

γ) Τέσσερα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων (Β.15 έως και Β.18) εύρους ζώνης 10 MHz στη ζώνη συχνοτήτων 2575 – 2615 MHz.

Η χρονική διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που αφορούν:

α) στα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων Α.1 έως και Α.6 είναι από 01-11-2014 έως 28-2-2030, όπου την περίοδο 1-11-2014 έως και 28-2-2015 τα δικαιώματά τους περιορίζονται μόνο σε πιλοτικές εφαρμογές, δοκιμές και δικαίωμα υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων.

β) στα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων Β.1 έως και Β.18 είναι από 01-11-2014 έως 28-2-2030.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει οριστεί να γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου και η ανακοίνωση του οριστικού καταλόγου των συμμετεχόντων από την ΕΕΤΤ θα πραγματοποιηθεί στις 25 του ιδίου μήνα. Η όλη διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση των υπερθεματιστών στις 16 Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν άλλες εταιρείες πέραν των τριών που δραστηριοποιούνται στην κινητή, δηλαδή των Cosmote, Vodafone και Wind. Εκτιμάται ότι με την επικείμενη αυτή διαδικασία θα διατεθεί το σύνολο του ψηφιακού μερίσματος, όχι όμως και το σύνολο των υπολοίπων τμημάτων του υπό δημοπράτηση φάσματος.

Τα έσοδα από τη διάθεση του φάσματος έχουν υπολογιστεί στα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις.

Διαδικασία

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο κάθε συμμετέχων στη διαδικασία έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή 800 MHz εύρους ζώνης 2×5 MHz . Εάν στη διαδικασία συμμετέχουν μέχρι και τρεις συμμετέχοντες, τότε στο πρώτο στάδιο χορηγούνται σε αυτούς δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, στη φασματική περιοχή των 800 MHz, εύρους ζώνης 2×5 MHz  (η κάθε μια εταιρεία θα πάρει ένα από τα 6 τμήματα στην τιμή εκκίνησης και θα μείνουν άλλα 3).

Εάν στη διαδικασία συμμετέχουν περισσότεροι από 3 συμμετέχοντες, τότε στο πρώτο στάδιο δεν χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή των 800 MHz.

Αν είναι 3 οι συμμετέχοντες, όπως είναι και το πιθανότερο, κανείς δεν μπορεί να πάρει πάνω από 3 τμήματα του ψηφιακού μερίσματος. Αν είναι παραπάνω κανείς δεν μπορεί να πάρει πάνω από 2 τμήματα.

Στο δεύτερο στάδιο, τα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων που μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου παραμένουν διαθέσιμα, χορηγούνται μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα.

Share.

Leave A Reply