Και το όνομα αυτής “Victus Networks A.E”

0

vodafone-wind

Στη δημιουργία της κοινής εταιρείας για τη μερική κοινή χρήση του δικτύου2G και 3G προχώρησαν οι Vodafone και Wind και αυτό παρά το γεγονός ότι παραμένουν ανταγωνιστές στο πεδίο της κατάκτησης μεριδίων αγοράς και παράλληλα διασταυρώνουν τα ξίφη τους αναφορικά με τον έλεγχο της Forthnet, στην οποία και οι δύο έχουν αποκτήσει μερίδιο.

Η σύσταση της νέας εταιρείας προηγμένης τεχνολογίας, με την επωνυμία «Victus Networks A.E.» στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες Vodafone Ελλάδας και Wind Ελλάς, με ποσοστό 50% η καθεμία ολοκληρώθηκε και η λειτουργία της θα ξεκινήσει στις 10 Μαρτίου 2014. Όπως αναφέρουν οι διοικήσεις των δύο εταιρειών «η συνεργασία των δύο παρόχων για τη μερική κοινή χρήση του δικτύου κινητής επικοινωνίας θα αποφέρει σημαντικά οφέλη  για τη χώρα, την οικονομία και τους συνδρομητές, ως αποτέλεσμα επενδύσεων που θα ξεπεράσουν τα 150  εκατ. ευρώ στους κλάδους κατασκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στην άμεση και έμμεση απασχόληση. Το πρόγραμμα επενδύσεων θα έχει επιπλέον έμμεσα οφέλη και για άλλους κλάδους της οικονομίας που αγγίζουν τα 50 εκατ. ευρώ.»

Η Victus Networks ειδικότερα θα διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες του Δικτύου Πρόσβασης  (σταθμοί βάσης) κυρίως στην περιφέρεια και περιορισμένα σε μερικές αστικές περιοχές, παρέχοντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες προς τις δυο εταιρείες. Θα ξεκινήσει με την περιγραφή – καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου και το βασικό κριτήριο για την ένταξη ενός σταθμού βάσεως στην κοινή εταιρεία θα είναι η κάλυψη και η χωρητικότητα που επιτυγχάνεται. Εκτιμάται ότι η μελέτη για το νέο σχεδιασμό των δικτύων θα χρειασθεί λίγους μήνες.

Η Vodafone Ελλάδας θα συνεχίσει να έχει την αποκλειστική λειτουργία του 4G δικτύου της σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την αποκλειστική διάθεση 3G UMTS900 για περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης και σε εσωτερικούς χώρους.  Αντίστοιχα, η Wind συνεχίζει σύμφωνα με τον προγραμματισμό της το έργο εκσυγχρονισμού του δικτύου της στη χώρα.

Η κίνηση αυτή των δύο εταιρειών είναι σαφές ότι υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της εξοικονόμησης πόρων μιας και η αγορά της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας έχει απολέσει το ήμισυ της αξίας της από το 2008, ενώ και για φέτος οι εκτιμήσεις μιλούν για περαιτέρω μείωση εσόδων. Αναλυτές του κλάδου σημειώνουν ότι ανάλογες κινήσεις σε άλλες χώρες είχαν ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να μειώσουν το λειτουργικό κόστος των δικτύων τους έως και 30% ετησίως.

Στη Victus Networks θα μεταφερθούν εργαζόμενοι από τις δύο εταιρείες, κάτι πάντως που αντιμετωπίζεται με καχυποψία και κινητοποιήσεις από τα οικεία σωματεία που υποστηρίζουν ότι το προσωπικό που την θα στελεχώσει θα χάσει βασικά δικαιώματά του. Από την πλευρά των διοικήσεων των δύο εταιρειών απαντάται σχετικά ότι δεν θα επέλθει καμία αλλαγή στα υπάρχοντα εργασιακά  δικαιώματα και τους όρους απασχόλησης των περίπου 300 εργαζομένων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία.

Αντίστοιχες συμφωνίες έχουν υλοποιηθεί σε αρκετές άλλες χώρες όπως μεταξύ άλλων οι Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Αυστραλία, Ιταλία, Ρουμανία, ΗΠΑ από μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών όπως η Vodafone, η T- Mobile, η Ο2, η Telefonica, η Orange, η Telenor, η Telia Sonera, η ΑΤ&Τ, η 3UK κα.

Share.

Leave A Reply