Διαγωνισμός για τον Ανάδοχο Φορητότητας

0

portability_pic

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Ανάπτυξης, Εγκατάστασης και Συντήρησης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και της Λειτουργίας και Διαχείρισής αυτής για 5 έτη προκήρυξε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Με βάση τα στοιχεία που συνοδεύουν την προκήρυξη του διαγωνισμού οι αιτήσεις φορητότητας (μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν αριθμούς) που υπεβλήθησαν για τα έτη 2004 έως και 2013 (μέχρι 31/3/2013) είναι, συνολικά στην κινητή τηλεφωνία, 3.159.260 και στη σταθερή 3.412.782.

Οι αριθμοί των υποβληθέντων αιτήσεων φορητότητας στην ΕΒΔΑΥ για τα έτη 2004 έως και 2013 (μέχρι 31/3/2013) έχουν ως εξής :

portability

Έτος Κινητή Τηλεφωνία Σταθερή Τηλεφωνία
2004  30.438 2.130
2005 79.554 51.270
2006 175.267 65.001
2007 478.405 401.379
2008 510.432 685.440
2009 750.375 689.739
2010 1.103.389 803.882
2011 1.293.845 955.164
2012 1.572.095 1.032.994
2013  562.836 350.478

Ο Ανάδοχος θα αποκτήσει το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου (ΕΒΔΑΦ) και θα δικαιούται να εισπράττει ο ίδιος και για λογαριασμό του από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συνδέονται στην ΕΒΔΑΦ τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες φορητότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές του για τον εν λόγω διαγωνισμό μέχρι την 29η Αυγούστου 2013.

 

Share.

Leave A Reply