Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών του ICT4GROWTH

0

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ανακοινώνει την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας -ICT4GROWTH» που υλοποιεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ε.Π. Ψ.Σ.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους – φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε αυτό, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής. Οι αξιολογητές που θα επιλεγούν τελικά για συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης που θα συσταθούν, θα δικαιούνται αμοιβή, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερο έγγραφο της Εταιρείας.
Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν: α) Ιδιώτες, β) Υπάλληλοι του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και γ) όσοι πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με Αρ. Πρωτ. 24105/21-12-2012 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε..
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 της παρούσας πρόσκλησης, καλούνται να ανακτήσουν το σχετικό ενημερωτικό υλικό από τον δικτυακό κόμβο της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. http://www.ktpae.gr/ και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση (http://icteval.ktpae.gr/).
Μπορείτε να ανακτήσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και της απόφασης της ΚτΠ Α.Ε. πατώντας σε αυτό τον συνδεσμο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 31.1.2013 και ώρα 23:59.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., τηλ. 213 1300700

Share.

Leave A Reply