Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών από τις Ανεξάρτητες Αρχές

0

Νέα πρόσκληση για την ένταξη έργων, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, δημοσιοποίησαν η Eιδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. Αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών από τις Ανεξάρτητες Αρχές της χώρας και οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν από την Τετάρτη 25 Απριλίου έως και την Τετάρτη 23 Μαΐου.

Υποψήφιοι φορείς για να καταθέσουν πρόταση είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να εξυπηρετούν τον στόχο της αποδοτικότερης λειτουργίας του Δημόσιου, μέσω της εισαγωγής αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών.

Share.

Leave A Reply