Έργο για την ψηφιοποίηση των πρακτικών των δικαστηρίων προϋπολογισμού 42,2 εκατ. ευρώ

0

Έργο για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, προϋπολογισμού 42,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) σχεδιάζει να προκηρύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) εκτελεστικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η χρηματοδότησή του θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης και η διαδικασία για την ανάθεσή του ξεκίνησε χθες με τη δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης που θα διαρκέσει 15 μέρες.

Σήμερα, η ηχογράφηση και αποηχογράφηση των πρακτικών γίνεται στα Εφετεία και Πρωτοδικεία (πολιτικά και ποινικά) καθώς και στα Ειρηνοδικεία της χώρας με την χρήση εξωτερικού αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα αναβαθμίσει και θα διασυνδέσει τις υπάρχουσες υποδομές, θα υλοποιήσει τις αναβαθμίσεις και διασυνδέσεις του υπάρχοντος λογισμικού και θα παρέχει υπηρεσίες ηχογράφησης και από ηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων για 36 μήνες.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει:

Αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών του λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού και την διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος και των υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υπάρχον σύστημα της ηχογράφησης – από ηχογράφησης.

Την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης – από ηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, μέσω της ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υφιστάμενο σύστημα της ηχογράφησης – από ηχογράφησης (έως 120.000 ωρών/έτος), κατά την διάρκεια του έργου.

Όπως σημειώνεται οι προσφορές που θα γίνουν αποδεκτές θα είναι για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο αποτελείται από ένα πολύπλοκες και αλληλοσυνδεόμενες, αλληλοσχετιζόμενες και αλληλοτροφοδοτούμενες υπηρεσίες και προϋποθέτει ενιαία εκτέλεση από έναν οικονομικό φορέα – ανάδοχο.

Share.

Comments are closed.