Η HP παρουσιάζει την πιο ισχυρή πλατφόρμα πληροφόρησης συνεργατών

0

Στο HP Reinvent σήμερα, η HP παρουσίασε το HP Amplify Data Insights, μια νέα πλατφόρμα συνεργατών που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει την ανάλυση δεδομένων σε χρήσιμες πληροφορίες που εμπνέουν νέες στρατηγικές, καθοδηγούν την καινοτομία και προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών. Πλέον διαθέσιμη στο HP Partner Portal, η ισχυρή πλατφόρμα συνδυάζει πληροφορίες τρίτων και δεδομένα συνεργατών σε ένα χρηστικό πίνακα, επιτρέποντας στους συνεργάτες να συγκρίνουν την απόδοση, να εμβαθύνουν τις σχέσεις με τους πελάτες και να εδραιώνουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

Από την έναρξη του HP Amplify το 2020, το 98 τοις εκατό των επιλεγμένων συνεργατών συμφώνησε να αναφέρει στοιχεία. Η HP έχει συνεργαστεί στενά μαζί τους για να ενισχύσει τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να προσφέρει πολύτιμη έρευνα σε όλη τη διάρκεια του καταναλωτικού ταξιδιού των πελατών. Με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο μεταφορτωμένα στοιχεία στην πλατφόρμα σε εβδομαδιαία βάση, το HP Amplify Data Insights παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πολλαπλά στοιχεία δεδομένων που εξυπηρετούν την επιχείρηση κάθε συνεργάτη.

«Τα γεγονότα των τελευταίων 18 μηνών άλλαξαν δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν με τα brands και τον τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις για την αγορά προϊόντων τεχνολογίας – τα δεδομένα παίζουν κρίσιμο ρόλο στην ικανότητά μας να παρακολουθούμε και να ανταποκρινόμαστε γρήγορα σε αυτές τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών», δήλωσε ο Christoph Schell, Chief Commercial Officer της HP Inc. «Με το HP Amplify Data Insights, η HP υλοποιεί την υπόσχεση συνεργασίας μας μετατρέποντας τα δεδομένα των συνεργατών σε μεγαλύτερη πληροφόρηση, σχεδιασμένη να προσφέρει πιο θετικά αποτελέσματα στους πελάτες και να επιτρέπει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη συνεργατών και επαναλαμβανόμενα έσοδα».

Η Δύναμη των Δεδομένων

Οι επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στα δεδομένα ΜΕ βάση το όραμα και την στρατηγική τους είναι 58 τοις εκατό πιο πιθανό να ξεπεράσουν τους στόχους των εσόδων τους από τις εταιρείες που δεν βασίζονται σε δεδομένα. Δεδομένου ότι η παγκόσμια χρήση δεδομένων αναμένεται να φτάσει τα ασύλληπτα 175 zettabytes έως το 2025, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στη νοημοσύνη δεδομένων, ελαχιστοποιώντας την πολυπλοκότητα μεταξύ πληροφοριών και δράσης.

Με το HP Amplify Data Insights, οι συνεργάτες έχουν τώρα άμεση πρόσβαση σε ένα πλούσιο σύνολο αναλύσεων δεδομένων που μπορούν να αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν τις στρατηγικ΄πες ανά ομάδα πελατών, να προβλέψουν την τάση αγοράς και να εφαρμόσουν στοχευμένες καμπάνιες – η καθεμία από αυτές έχει στόχο να επηρεάσει την αγοραστική εμπειρία των πελατών. Καθώς οι πληροφορίες γίνονται βασικός πυλώνας των επιχειρήσεων, οι συνεργάτες που αξιοποιούν αποτελεσματικά τα δεδομένα θα εδραιωθούν ως δυναμικοί, αξιόπιστοι πωλητές.

Περιγραφικές, Προγνωστικές & Χρηστικές Πληροφορίες

Το HP Amplify Data Insights συνδυάζει απόρρητα δεδομένα συνεργατών με πληροφορίες της αγοράς από τρίτους και εσωτερικά δεδομένα σε μία χρηστική πλατφόρμα σε τρία βασικά τμήματα.

Περιγραφικές πληροφορίες για τη συγκριτική απόδοση και την καθοδήγηση στρατηγικών ομάδων πελατών:

Συνδυασμός δεδομένων της HP και συνεργατών σχετικά με την απόδοση σε σχέση με τη χώρα ή την αγορά τους, όπως αύξηση πωλήσεων, απόδοση προϊόντων και επίπεδα αποθέματος.

 • Έσοδα και πωλήσεις ανά κλάδο και μέγεθος εταιρείας
 • Κατάταξη ανά κλάδο και μέγεθος εταιρείας
 • Αναλογία hardware ανά κλάδο και μέγεθος εταιρείας
 • Επίπεδα αποθέματος ανά ομάδα προϊόντων, κατηγορία και σειρά προϊόντων HP
 • Μείγμα πωλήσεων ανά κλάδο πελατών
 • Ιστορικό αποζημιώσεων και εκπτώσεων

Προγνωστικές Πληροφορίες για να προβλέψετε το ενδιαφέρον των πελατών και τις αποφάσεις αγοράς:

Εκτιμήσεις της τάσης αγοράς πελατών βάσει ιδιόκτητων αλγορίθμων HP βασισμένων σε δεδομένα πελατών σχετικά με τον κύκλο ανανέωσης, χάρτες λήξης εγγυήσεων και πληροφορίες για τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

 • Χάρτες εγγυήσεων προϊόντων και επέκτασής τους
 • Προβλέψεις προθέσεων αγοραστικού ενδιαφέροντος των πελατών
 • Στοιχεία αγοραστικού ενδιαφέροντος των πελατών
 • Εξέλιξη του αγοραστικού ενδιαφέροντος ανά πελάτη
 • Τάση και πρόθεση δέσμευσης πελατών
 • Θέματα ενδιαφέροντος πελατών με βάση τους τελευταίους έξι μήνες

Χρηστικές Πληροφορίες για την αύξηση των πωλήσεων, για συνδυαστικές πωλήσεις και βελτιστοποιημένες καμπάνιες marketing:

Προτάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες πωλήσεων και marketing για κάθε εταιρεία και ομάδες πελατών χωριστά για την αναβάθμιση και τις συνδυαστικές πωλήσεις σε hardware και υπηρεσίες.

 • Συστάσεις για υπάρχοντες πελάτες
 • Προτάσεις προϊόντων για καμπάνιες μικρής διάρκειας
 • Προτάσεις προϊόντων για καμπάνιες μεγάλης διάρκειας
 • Προτάσεις προϊόντων ανά πελάτη

Από σήμερα, οι συμμετέχοντες συνεργάτες του Amplify που ενημερώνονται στα πλάσια των ποιοτικών οδηγιών διασφάλισης δεδομένων θα έχουν άμεση πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα μέσω του HP Partner Portal.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πλατφόρμα HP Amplify Data Insights, επισκεφθείτε το newsroom. Οι τρέχοντες συνεργάτες του HP Amplify μπορούν να μάθουν περισσότερα επισκεπτόμενοι το HP Partner Portal.

Share.

Comments are closed.