Δημοπράτηση του φάσματος για το 5G με καινοτόμο τρόπο εξήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

0

Καινοτόμο τρόπο που θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς υποσχέθηκε για την δημοπράτηση του φάσματος για το 5G ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στις Προγραμματικές Δηλώσεις της κυβέρνησης.

Όπως είπε «για τα δίκτυα 5G, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την συγκρότηση ενός εθνικού πλάνου, οριοθετώντας το σχετικό οικοσύστημα, προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες πλήρη εικόνα και προβλεψιμότητα, ενώ στο τέλος του 2020 αναμένεται η δημοπράτηση του σχετικού φάσματος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αλλά με έναν καινοτόμο τρόπο που θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των κεραιών, μίλησε για την επιδότηση του υπέρ γρήγορου internetκαι ανακοίνωσε Βίβλο, ως «τον πρακτικό οδηγό που προσδιορίζει τις αρχές και το σχέδιο υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής, ορίζοντας μετρήσιμους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα ανά τρίμηνο».

Ειδικότερα, όπως είπε:

  • «Το νομοσχέδιο αδειοδότησης των κεραιών είναι κορυφαίας σημαντικότητας για τις επενδύσεις σε ασύρματα δίκτυα, ειδικά όσον αφορά τα επερχόμενα δίκτυα 5G. Ένα χρονίζον θέμα τριών δεκαετιών θα κλείσει τάχιστα ακόμα πιο βελτιωμένο, ώστε με συντεταγμένο και απόλυτα προβλέψιμο τρόπο να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες προς όφελος τον πολιτών».
  • «Σχετικά με τα ενσύρματα δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων, στόχος μας είναι το λεγόμενο υπεργρήγορο internet να φτάσει και στο τελευταίο νοικοκυριό, με απλές διαδικασίες επιδότησης των τελικών χρηστών».
  • «Συνολικότερα, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τεκμηριώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η Βίβλος επικαιροποιείται ετησίως, μέσα από ανοικτή και συνεργατική διαδικασία, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, να υποστηρίζει τις προτεραιότητες της ψηφιακής στρατηγικής και να ακολουθεί τις θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις στα αντικείμενα που πραγματεύεται. Η Βίβλος θα είναι η απάντηση στον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων για την ψηφιακή διακυβέρνηση, στις επικαλυπτόμενες ή αποσπασματικές δράσεις και στην έλλειψη μετρήσιμης στόχευσης στους φορείς που υλοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες».

Σύμφωνα επίσης με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις θα αφορούν βελτιώσεις σε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου που υλοποιούνται σε 3-12 μήνες, από ομάδες στελεχών του δημόσιου τομέα, των εταιρειών που τα υποστηρίζουν και ομάδες εξειδικευμένων στελεχών.

Βασική αρχή του σχεδιασμού αποτελεί επίσης η παροχή κάθε ψηφιακής υπηρεσίας από ένα κεντρικό σημείο. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται μία κεντρική Διαδικτυακή Πύλη, το gov.gr, ένα κεντρικό σημείο εισόδου και ψηφιακής εξυπηρέτησης, όπου θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι ψηφιακές λύσεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και λοιποί συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο.

Οι μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις αφορούν μια σειρά από μεγάλα έργα που θα υποστηρίζουν τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα σε σημαντικούς τομείς πολιτικής – και τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Συστήματα όπως αυτό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού – HRMS, του ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού του δημοσίου τομέα – ERP, και της διαχείρισης των σχέσεων του δημοσίου με τους πολίτες – CRM, θα σχεδιασθούν και θα προκηρυχτούν άμεσα. Ο στόχος μας είναι να προβούμε στις σχετικές αναγγελίες σύντομα, ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε προκηρύξει τα πρώτα σχετικά έργα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.»

Share.

Comments are closed.