Χωρίς έγκριση χρηματοδότησης από την Ε.Ε. η προκήρυξη του Ultra Fast Broadband

0

Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του Ultra Fast Broadband, έργο ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ξεκίνησε χωρίς την έγκριση της χρηματοδότησής του από την αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (διεύθυνση Ανταγωνισμού) και θα εξελιχθεί όσο το έργο θα εξετάζεται από αυτήν για να δοθεί το πράσινο φως για την ένταξή του στο ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του UFBΒ η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) βάσει της απόφασης της ΔΕΣΔΙΤ του άρθρου 3 του ν. 3389/2005, η οποία περιλαμβάνεται στο 40/17.1.2019 πρακτικό συνεδρίασης (ΑΔΑ: Ω6ΩΥ465ΧΙ8-ΘΘ1) και έχει υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησής του από τα Ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πιθανότατα γι’αυτό επελέγη η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει καμία εκτίμηση για τον χρόνο έναρξης της υλοποίησης του έργου.

Βάσει επίσης της προκήρυξης ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και κατασκευάσει τη δικτυακή υποδομή, θα εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα προμηθευτεί τις αναγκαίες υπηρεσίες, θα διαχειριστεί, επιβλέψει και διασφαλίσει την ποιότητα της κατασκευής. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου θα πρέπει να διασφαλίσει την καλή λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του εγκατεστημένου δικτύου, εξοπλισμού και συστημάτων.

ΤοUFBΒ υποδιαιρείται σε 7 τμήματα στα οποία εντάσσονται οι περιοχές της χώρας. Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα είναι 3, ωστόσο η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα τμήματα ή ομάδες τμημάτων.

Οι 7 ομάδες με περιοχές της χώρας είναι οι εξής:

  1. Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Ζακύνθου Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 105,155 εκατ. ευρώ.
  2. Πέλλας, Πιερία, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας Πρέβεζας Λάρισας Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας. Προϋπολογισμός 106,694 εκατ. ευρώ.
  3. Εύβοιας, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου Τήνου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων. Προϋπολογισμός 99,255 εκατ. ευρώ.
  4. Χαλκιδικής Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου. Προϋπολογισμός 95,118 εκατ. ευρώ.
  5. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας. Προϋπολογισμός 104,905 εκατ. ευρώ.
  6. Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας. Προϋπολογισμός 96,828 εκατ. ευρώ.
  7. Βοιωτίας Φθιώτιδας, Κ.Τ. Αθηνών, Β.Τ. Αθηνών, Δ.Τ. Αθηνών, Ν.Τ. Αθηνών, Αν. Αττικής, Δ. Αττικής, Πειραιώς, Νήσων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου, Λασιθίου. Προϋπολογισμός 92,961 εκατ. ευρώ.
Share.

Comments are closed.