Με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου το UltraFast Broadband

0

Εντός Μαρτίου, εκτός απρόοπτου, σχεδιάζεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών (ΓΓΤΤ) να εκκινήσει η διαδικασία για την ανάθεση του έργου UltraFast Broadband, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ.

Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει ενώ αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς (ενδεικτικά DG COMP, DG REGIO).

Το UltraFast Broadband θα εκτελεστεί ως ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) με διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Σύμφωνα με την απόφαση της απευθείας ανάθεσης του έργου «Υποστήριξη για τη διαμόρφωση του Τεχνικού Παραρτήματος των Τευχών Προκήρυξης του Έργου UltraFast Broadband» στην εταιρεία ΤΕΚΜΩΡ ΑΕ το χρονικό διάστημα για τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου εκτιμάται σε 16 μήνες.

Ειδικότερα, οι εργασίες του συμβούλου θα αποτυπώνονται στα παρακάτω τέσσερα παραδοτέα: 1: Τεχνικά περιεχόμενα για την διενέργεια της 1ης φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (τέλος 1ου μήνα) 2: Υποστήριξη στην Διαδικασία της Διαβούλευσης – Επικαιροποίηση τεχνικών περιεχομένων των τευχών διακήρυξης (τέλος 3ου μήνα) 3: Υποστήριξη στη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, πρόσκληση σε διάλογο, τεχνικοοικονομικά θέματα προτεινόμενων λύσεων (φάση 1) (τέλος 10ου μήνα) 4: Τελικά τεχνικά περιεχόμενα για φάση 2 του Ανταγωνιστικού Διαλόγου υποβολής Τευχών Διακήρυξης στην ΕΓ ΣΔΙΤ και υποστήριξη σε τυχόν διαπραγματεύσεις με τον/τους προσωρινούς αναδόχους (τέλος 16ου μήνα).

Όπως επίσης αναφέρεται στη σχετική απόφαση για την ανάθεση του έργου του συμβούλου σε περίπτωση που κάποιο από τα παραδοτέα ολοκληρωθεί νωρίτερα μπορεί να παραληφθεί και να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Το ίδιο ισχύει και για τη συνολική διάρκεια του έργου, για τους ίδιους λόγους δύναται να παραταθεί τόσο το εσωτερικό όσο και το συνολικό χρονοδιάγραμμα της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/16.

Το UltraFast Broadband θα ωφελήσει περίπου 2,4 εκατ. πολίτες που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps (αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps). Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή που θα υπάρξει στον Ανταγωνιστικό Διάλογο και εν τέλει στην εκτέλεσή του μιας και τα κεφάλαια που θα πρέπει να τοποθετηθούν από τους ιδιώτες είναι ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Share.

Comments are closed.