Προσφορές από 6 εταιρείες για έργο 2,9 εκατ. της ΚτΠ

0

Έξι εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για το έργο που έχει προκηρύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)» με προϋπολογισμό 2,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Πρόκειται για τις BYTE, COSMOS, Q&R, SINGULAR LOGIC, UNISYSTEMS και KNOWLEGE BROADBAND SERVICES.

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης, είναι η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα αποτελέσει την βασική πλατφόρμα που θα υποστηρίξει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και την εποπτεία τους. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση, έγκριση κ.λπ.), καθώς και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), όσο και άλλα Υπουργεία και Αρμόδιες Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Share.

Comments are closed.