Η αμφισβήτηση των χρεώσεων κυριαρχεί στις καταγγελίες πολιτών

0

«Πρωταθλητής» των καταγγελιών που κατατέθηκαν το 2016 στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής για πέρσι που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναδεικνύεται η αμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμού.

Εντός του 2016, τα έξι στελέχη της Επιτροπής που απασχολούνται στον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) διαχειρίστηκαν συνολικά 7.629 αιτήματα – καταγγελίες καταναλωτών που υποβλήθηκαν εγγράφως στην Αρχή και περίπου 80 τηλεφωνικά ερωτήματα/αιτήματα ημερησίως. Τα 7.399 έγγραφα αιτήματα – καταγγελίες αφορούσαν θέματα τηλεφωνίας και Διαδικτύου, 102 τις κατασκευές κεραιοσυστημάτων και 128 την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών.

eett-flag

Από την ανάλυση που παρατίθεται στη έκθεση πεπραγμένων παρατηρούμε ότι το 31,6% των καταγγελιών που αφορούσαν την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας πακέτο με διαδίκτυο ή και άλλη υπηρεσία ήταν για τις χρεώσεις στους λογαριασμούς, το 12% για τη μη έγκαιρη αποκατάσταση βλάβης, το 10,1% για κακής ποιότητας υπηρεσία και το 9,4% για άρνηση ή καθυστέρηση παροχής σύνδεσης υπηρεσίας.

Στις καταγγελίες που αφορούσαν την κινητή τηλεφωνία το ποσοστό  αμφισβήτησης χρεώσεων λογαριασμού εκτινάσσεται σε 54,2%, ενώ για τη σταθερή τηλεφωνία που παρέχεται χωρίς άλλες υπηρεσίες είναι στο 32% με αυτές για τις αυθαίρετες ενεργοποιήσεις στο 17,5%.

Το 2016 η ΕΕΤΤ εισέπραξε από πρόστιμα 8,8 εκατ. ευρώ έναντι 9 εκατ. το 2015, από τόκους καταθέσεων είχε έσοδα 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα λειτουργίας της διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από το 2000 έως το τέλος του 2016, η ΕΕΤΤ έχει αποδώσει ποσό άνω των 2 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό και στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου(ΤΑΙΠΕΔ) εκ των οποίων 1,417 δις. ευρώ προέρχεται από τους πλειστηριασμούς που έχει κάνει για την απόδοση δικαιωμάτων χρήσης φάσματος.  Επιπρόσθετα έχει εξασφαλισθεί το ποσό των 87,752 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εισπραχθεί και θα αποδοθεί σταδιακά στα επόμενα έτη (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά τεύχη των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών και αποφάσεων εκχώρησης).

Share.

Leave A Reply