Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου Κανονισμός για τα Drones

0

Όπως επισημαίνεται από την ΥΠΑ ο σκοπός του κανονιστικού πλαισίου που καθιερώνεται με την απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ/Β/3152/2016), είναι να αναπτυχθεί ο κλάδος των προϊόντων και υπηρεσιών των Drones χωρίς εμπόδια, αλλά με καθιέρωση κανόνων και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

drones

Το πεδίο των δραστηριοτήτων των ΣμηΕΑ είναι ιδιαίτερα ευρύ, από τη λήψη φωτογραφιών και την κινηματογράφηση για προσωπική ή επαγγελματική χρήση, την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, την εποπτεία κάθε μορφής εγκαταστάσεων, γεωργικές, εμπορικές και επιστημονικές  εφαρμογές,  ενώ επεκτείνεται ευρηματικά σε μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων που αυξάνονται συνεχώς.

Ο Κανονισμός προβλέπει την διεξαγωγή των πτητικών λειτουργιών των ΣμηΕΑ, από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες. Παράλληλα, ενσωματώνει στο κανονιστικό πλαίσιο της Πολιτικής Αεροπορίας τις Εθνικό και Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις τρέχουσες προδιαγραφές τους οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας πτήσεων, και σε προέκταση αφορούν στην ιδιωτικότητα, στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στην ασφάλεια για την αστική ευθύνη, αλλά και στην προστασία του πολίτη, τα οποία αντιμετωπίζονται στη συνέχεια κατά αρμοδιότητα από τους αντίστοιχους φορείς.

Η δομή του κανονισμού είναι διαμορφωμένη στο πλαίσιο των αρχών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), κατά τρόπο ώστε να γίνει ευχερής η πλήρης ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανονισμών που αναμένεται να διαμορφωθούν στο μέλλον.

Τα ΣμηΕΑ ανεξαρτήτως μεγέθους, καταγράφονται σε ειδικό μητρώο της ΥΠΑ και στη συνέχεια να κατατίθενται τα στοιχεία διαδρομής τους, αν η πτήση τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από τον χειριστή τους και σε κάθε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.

Τα Drones κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες κατά τις διεθνείς προδιαγραφές, σε σχέση με την κατηγορία κινδύνων στην Ανοικτή, στην ειδική και στην Πιστοποιημένη Κατηγορία αντίστοιχα, ανάλογα με την αξιολόγηση κινδύνων σύμφωνα με τα κριτήρια της πολιτικής αεροπορίας. Τα drones που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν και την υποχρέωση  ασφάλισης.

Οι χειριστές των drones που προορίζονται για επαγγελματική χρήση εκπαιδεύονται σε γνωστικό αντικείμενο ανάλογο των απαιτήσεων της εργασίας τους και θα αδειοδοτούνται αντίστοιχα.

Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού και μοναδικό αρχικό σημείο επικοινωνίας, θα είναι το ειδικό τμήμα για ΣμηΕΑ στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ τόσο για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, όσο και για την κατάθεση αιτήσεων και σχεδίων πτήσης με ηλεκτρονικό και αυτοματοποιημένο τρόπο σε σύνδεση σε πραγματικό χρόνο στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος. Με την εφαρμογή του Κανονισμού από 1/1/2017 προσδιορίζεται ο εναέριος χώρος όπου απαγορεύεται η πτήση τους με ανάρτησή του στο διαδίκτυο για άμεση ενημέρωση των χειριστών των drones.

Share.

Leave A Reply