Τα οικονομικά στοιχεία της Vodafone με βάση τον «ελληνικό» ισολογισμό της

0

Έσοδα 843,3 εκατ. ευρώ έναντι 738 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρσι και οι ζημιές προ φόρων 29,5 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 126,6 εκατ. ευρώ καταγράφει ο ισολογισμός της Vodafone, για το οικονομικό έτος 1.4.2015 έως 31.3.2016, που δημοσιεύτηκε με βάση τα ελληνικά δεδομένα όπως αποτελεί υποχρέωση της εταιρείας (κάθε τρίμηνο αποτελέσματα ανακοινώνει η μητρική εταιρεία).

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές της υποχρεώσεις είναι στα 489,8 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες 205,1 εκατ. ευρώ (πρόκειται για δάνεια από τη μητρική εταιρεία). Τα διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ήταν στα 98,3 εκατ. ευρώ και όπως επισημαίνεται σχεδόν το σύνολό τους βρίσκεται σε τράπεζες του εσωτερικού.

 vodafone_1774758b

Όπως επίσης αναφέρεται στην ανάλυση του ισολογισμού της Vodafone «με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα αρθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2016 και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της εταιρίας στην Ελλάδα μεσομακροπρόθεσμα. Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της εταιρίας». ​

 

Share.

Leave A Reply