Αύξηση 9% για τις πωλήσεις του Ομίλου Quest

0

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

quest-building

• Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα:

apotelesmata

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex) για το Α εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 9.127 χιλ. έναντι € 9.639 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 3.297 χιλ. έναντι € 2.334 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 2.061χιλ. έναντι € 771 χιλ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.140 χιλ. έναντι € 440 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 1.802 χιλ. έναντι € 357 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

• Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :
ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 51 εκατ. έναντι € 56,4 εκατ. το 2015 σημειώνοντας πτώση 9,6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 681 χιλ. έναντι € 925 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 229 χιλ. έναντι € 336 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 152 χιλ. έναντι €215 χιλ. το 2015.
Quest on Line (you.gr)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 4,6 εκατ. ισόποσες με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 142 χιλ. έναντι € 544χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 183 χιλ. έναντι € 576 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 183 χιλ. έναντι € 576 χιλ. το 2015.
iSquare
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 27,6 εκατ. έναντι € 23,5 εκατ. το 2015 σημειώνοντας αύξηση 17,4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 851 χιλ. έναντι € 632 χιλ. το 2015, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 682 χιλ. έναντι € 533 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 456 χιλ. έναντι σε € 365 χιλ. πέρυσι.
iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 5,8 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ. το 2015 σημειώνοντας αύξηση 13,7%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 112 χιλ. έναντι € 57χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 38 χιλ. έναντι € 86 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 38 χιλ. έναντι € 86 χιλ. το 2015.
Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 41,6 εκατ. έναντι € 33,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 23,4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.951 χιλ. έναντι € 1.494χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.397 χιλ. έναντι € 731 χιλ. το 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 389 χιλ. έναντι € 397 χιλ. το 2015.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 41,6 εκατ. έναντι € 39,9 τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 4,5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4.188 χιλ. έναντι € 3.390χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3.703 χιλ. έναντι € 2.395 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.598 χιλ. έναντι € 1.193 χιλ. το 2015.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Cardlink
Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 9,7 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 73%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.326 χιλ. έναντι € 1.363 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 1.205 χιλ. έναντι € 239 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 706 χιλ. έναντι € 142 χιλ. το 2015.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Όμιλος Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.
Η εταιρεία λειτουργεί 5 φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 3,9 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.634 χιλ. έναντι € 2.606 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.944 χιλ. έναντι € 1.163 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.466 χιλ. έναντι € 976 χιλ. το 2015.
Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνουν κέρδος από την πώληση της συνδεδεμένης εταιρείας «Ανεμοπύλη Α.Ε.» ύψους € 1,4 εκατ.

Η Οικονομική Έκθεση του Α εξαμήνου 2016 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 .


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply