Αύξηση πωλήσεων και κερδών EBITDA παρουσίασε για το 2015 ο όμιλος Quest

0

Αύξηση πωλήσεων και κερδών EBITDA (προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) παρουσίασε για το 2015 ο όμιλος Quest.

quest-building

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκησή του τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με απομειώσεις ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων ύψους € 9.1 εκατ. , ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά € 13 εκατ. στις πωλήσεις και κατά € 2.293 χιλ. στο EBITDA λόγω της εξαγοράς της Cardlink τον Ιανουάριο του 2015.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 353,4 εκατ. έναντι € 314,9 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 12%. Τα  EBITDA ανήλθαν σε € 24.066 χιλ. έναντι € 19.861 χιλ. το 2014.

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1.878 χιλ. έναντι € 3.588 χιλ., ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές € 1.476 χιλ. έναντι κερδών € 3.025 χιλ. πέρυσι.

Στον κλάδο της πληροφορικής:

Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 112,3 εκατ. έναντι € 119,9 εκατ. το 2014 σημειώνοντας πτώση 6%. Τα  EBITDA ανήλθαν σε € 2.283 χιλ. έναντι € 2.275 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.001 χιλ. έναντι € 1.051 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 380 χιλ. έναντι € 994 χιλ. το 2014.

Quest on Line (you.gr)

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 9,7 εκατ. έναντι € 10,2 εκατ. το 2014 σημειώνοντας πτώση 5%. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 699 χιλ. έναντι ζημιών € 787 χιλ., οι ζημιές προ φόρων  σε € 790 χιλ. έναντι  ζημιών € 932 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους σε € 788 χιλ. έναντι ζημιών € 934 χιλ. το 2014.

iSquare

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 70,3 εκατ. έναντι  € 43,1 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 63%. Τα  EBITDA ανήλθαν σε € 2.365 χιλ. έναντι € 1.256 χιλ. το 2014, τα κέρδη προ φόρων  σε € 1.981 χιλ. έναντι € 946 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 1.301 χιλ. έναντι σε € 459 χιλ.

iStorm

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 13,1 εκατ. έναντι € 11 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 19%. Τα  EBITDA ανήλθαν σε € 335 χιλ. έναντι € 152 χιλ., τα κέρδη προ φόρων  σε € 5 χιλ. έναντι ζημιών € 247 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους  σε € 5 χιλ. έναντι ζημιών € 254 χιλ. το 2014.

Όμιλος UniSystems

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 69,9 εκατ. έναντι € 64,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση 8%. Τα  EBITDA διαμορφώθηκαν σε € 1.792 χιλ. έναντι € 4.784 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.189 χιλ. έναντι € 2.188 χιλ. το 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους  σε € 569 χιλ. έναντι € 2.095 χιλ. το 2014.

Στον κλάδο της διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών  η κατά 85% θυγατρική «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών. Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε € 13,1 εκατ. έναντι € 9,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση 35,5%. Τα  EBITDA ανήλθαν σε € 2.293 χιλ. έναντι € 1.881 χιλ., οι ζημιές προ φόρων  σε € 1.363 χιλ. έναντι ζημιών € 1.097χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους  σε € 917 χιλ. έναντι ζημιών € 882 χιλ. το 2014.

Share.

Leave A Reply