Συνεργασία Ericsson και Telefónica για το 5G

0

Η Ericsson και ο παγκόσμιος πάροχος Telefónica υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την ανάπτυξη 5G τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών.

5g

Οι δύο εταιρείες θα υποστηρίζουν από κοινού υπάρχουσες και νέες καινοτομίες, προς την ενίσχυση της ανάπτυξης 5G τεχνολογιών, αλλά και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο οποίο αυτές μπορούν να εξελιχθούν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα προγράμματα 5G PPP και ETP Networld 2020, τα οποία προάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο το προγράμματος Horizon 2020.
Ένα παράδειγμα αυτής της συνεργασίας, που έχει ήδη ξεκινήσει, είναι η πρόσφατη δημιουργία του πρώτου εργαστηρίου υπεροχής 5G από την Telefónica (μέσω της μονάδας καινοτομίας, Telefónica I+D) και του Ιδρύματος Δικτύων IMDEA, στην Ισπανία. Το εργαστήριο 5TONIC στόχο έχει να δημιουργήσει ένα ανοικτό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας. Η Ericsson είναι ο πρώτος κατασκευαστής που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του προγράμματός της 5G για την Ευρώπη (5G for Europe).
Ο Ulf Ewaldsson, CTO,Ericsson, δήλωσε: “Η εξέλιξη του 5G πραγματοποιείται σταδιακά, με τη μετάβαση στη λειτουργία ολοκληρωμένων, εμπορικών συστημάτων 5G, να μην αναμένεται πριν το 2020. Προκειμένου να επιτύχουμε τις προσδοκώμενες δυνατότητες 5G, θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε από κοινού έρευνες και σε δοκιμές 5G τεχνολογιών. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την Telefónica, ώστε να ηγηθούμε της καινοτομίας σε αυτόν τον τομέα”.
Ο Enrique Blanco, CTO, Telefónica Group, δήλωσε: “Η Telefónica συνεχίζει να ενισχύει τη θέση και δράση της, στην ανάπτυξη 5G τεχνολογιών, έναν τομέα όπου συνεισφέρουμε ενεργά σε διεθνή έργα, βιομηχανικές ενώσεις και φορέων τυποποίησης. Αντιμετωπίζουμε το λανσάρισμα του 5G, όχι ως μια μελλοντική ενέργεια, αλλά σαν ένα οικοσύστημα ανάπτυξης, που κρίνεται αναγκαίο να ξεκινήσει. Μέσω αυτής της συμφωνίας και σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες, όπως το εργαστήριο 5TONIC στην Ισπανία, θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε δοκιμές και να ιεραρχήσουμε τις λειτουργίες και υπηρεσίες δικτύου, οι οποίες θα αποτελέσουν μέρος των 5G δικτύων, στο άμεσο μέλλον.”
Οι κοινές πρωτοβουλίες των δύο εταιρειών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έρευνα, συζητήσεις, επιτόπιες δοκιμές και επιδείξεις τεχνολογίας και εξοπλισμού, με στόχο την υποστήριξη αρχιτεκτονικής 5G δικτύων, επικοινωνιών, υπηρεσιών και εφαρμογών. Με αυτόν τον τρόπο η Ericsson και η Telefónica θα αναπτύξουν ένα κοινό πλάνο κατανόησης και δράσης, σε περιπτώσεις εφαρμογής, απαιτήσεων και σεναρίων λειτουργίας ασύρματων συστημάτων 5G και 5G δίκτυο κορμού, βάσει μιας εικονικής αρχιτεκτονικής δικτύου.
Η Ericsson κατέχει ηγετική θέση και αποτελεί κινητήρια δύναμη στην τυποποίηση του 5G, από την έρευνα και τις επιτόπιες δοκιμές πριν από την τυποποίηση έως τις εργασίες τυποποίησης από κοινού με παγκόσμιου βεληνεκούς φορείς τυποποίησης και ομάδες του κλάδου. Μέσω σημαντικών τεχνολογικών προόδων, όπως τα πρώτυπα ραδιοδικτύου 5G της Ericsson, τα οποία περιλαμβάνουν προηγμένο σχεδιασμό κεραίας, MIMO πολλαπλών χρηστών και μορφοποίησης δέσμης ακτινοβολίας, η Ericsson και οι πελάτες της, θα αποτελούν βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωση τεχνολογίας δικτύου κινητών επικοινωνιών νέας γενιάς, έως τη διάθεσή τους στο κοινό.

Share.

Leave A Reply