Θ.Φέσσας: “η αγορά θα εκτοξευτεί, εφόσον επέλθει συμφωνία”

0

Η συνεχής ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων στο e-commerce, τις υπηρεσίες cloud computing, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και η εδραίωση της ανταγωνιστικής της θέσης με έμφαση στη διεθνή επέκταση αποτελούν τους στόχους του ομίλου Quest, όπως τους παρουσίασε (την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015) κατά την ενημέρωση των αναλυτών η διοίκηση της εταιρείας με επικεφαλής τον πρόεδρο και βασικό μέτοχο Θοδωρή Φέσσα και τον διευθύνοντα σύμβουλο Παντελή Τζωρτζάκη.

fessas quest

Όπως ελέχθη παράλληλα αναζητούνται συστηματικά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ διαρκής είναι η μέριμνα για τη διατήρηση ενός υγιούς ισολογισμού και την οικοδόμηση μιας σύγχρονης ανταγωνιστικής και βιώσιμης εταιρείας.

Αναφορικά με την πορεία του ομίλου το 2015, δεδομένου του ιδιαίτερα δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα ο κ. Φέσσας σημείωσε πως «ο όμιλος αναμένεται να πάει λίγο καλύτερα σε σύγκριση με το ρυθμό ανάπτυξης που υπολογίζεται για την ελληνική οικονομία». Ο ίδιος στη συνέχεια τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των  εταίρων, προσθέτοντας πως «η αγορά είναι τόσο πιεσμένη που θα εκτοξευτεί, εφόσον επέλθει συμφωνία και με την κατάλληλη διαχείριση, και έτσι η ελληνική οικονομία θα πετύχει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης». Για το πρώτο τρίμηνο ελέχθη πως ήταν ανοδικό για όλες τις δραστηριότητες του ομίλου Quest.

Βάσει των στοιχείων που συζητήθηκαν στην παρουσίαση οι δύο τελευταίες εξαγορές στρατηγικού χαρακτήρα του εν λόγω ομίλου (μια στο τέλος του 2014 και μια στην αρχή του 2015) σηματοδοτούν την επέκτασή του στην αναπτυσσόμενη αγορά των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ειδικότερα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) και της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών (POS) για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών. Η Quest Συμμετοχών απέκτησε το 21,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Information Systems IMPACT Α.Ε.  έναντι συνολικού τιμήματος 700 χιλ. ευρώ με δικαίωμα (call option) για περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής της στην εξαγορασθείσα μέχρι ποσοστού 65%. Στη συνέχεια η θυγατρική της U-YOU Ε.Π.Ε απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Cardlink Α.Ε., το οποίο κατείχαν οι Alpha Bank  και Eurobank. Το  συνολικό τίμημα ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ.  Η Cardlink βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για επέκταση της συνεργασίας της και με τις τράπεζες Εθνική και Πειραιώς.

Το 2014 η Quest είχε πωλήσεις 314,9 εκατ. ευρώ, από 294,6 εκατ. ευρώ το 2013 και 282,9 εκατ. ευρώ το 2012. Το 35% του ετήσιου τζίρου της προέρχεται από την Quest Technologies, το 24% από την ACS το 19% από την Unisystems, 13% από την iSquare, το 3% από την iStorm, 3% από την Quest On Line, το 2% από την Quest Holdings  και το 2% από την Quest Energy. Ο κ. Φέσσας σημείωσε σχετικά με την ενασχόληση του ομίλου με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πως δεν θα προχωρήσουν νέες επενδύσεις αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκαν σε 19,8 εκατ. ευρώ από 12,1 εκατ. ευρώ το 2013 και 9,5 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα EBT (κέρδη προ φόρων) διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, από 1,6 εκατ. ευρώ το 2013 και 1,3 εκατ. ευρώ το 2012. Το 2014 έγιναν  απομειώσεις ύψους 8 εκατ. ευρώ με στόχο την πραγματική αποτύπωση των αξιών του ομίλου. Στους μετόχους της η Quest Συμμετοχών έχει επιστρέψει κεφάλαιο ύψους 22,7 εκατ. ευρώ (13,1 εκατ. ευρώ το 2013 και 9,6 εκατ. ευρώ το 2012).

Περίπου 7% του τζίρου της Quest το 2014 ήταν από έργα στο εξωτερικό, ενώ 7% του τζίρου της προέρχεται από έργα που ανέλαβε για λογαριασμό του δημοσίου.

Share.

Leave A Reply