Η Nokia Networks εξαγοράζει την Panasonic System Networks στην Ιαπωνία

0

Panasonic-Nokia

Η Nokia Networks, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά ενός μέρους του ασύρματου δικτύου των της Panasonic System Networks (PSN) στην Ιαπωνία. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, των περίπου 300 εργαζομένων και των σχετικών συμβάσεων από την Panasonic στην Nokia Networks.

Η συμφωνία καλύπτει τους ασύρματους σταθμούς βάσης LTE/3G, το επιχειρηματικό σύστημα της Panasonic για τους παρόχους κινητών επικοινωνιών και των συναφών ασύρματων εξοπλισμών που αφορά επιχειρηματικές λύσεις. Η εξαγορά αυτή ενισχύει τη Nokia Networks και τις υφιστάμενες κινητές ευρυζωνικές δυνατότητες της και αναμένεται να ενισχύσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο της ποιότητας για την ανάπτυξη προϊόντων τόσο σε εφαρμοσμένο επίπεδο όσο και στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της για τα συστήματα σταθμών βάσης και των σχετικών ασύρματων συσκευών, στην Ιαπωνία.

Share.

Leave A Reply