Η Siemens επιτυγχάνει τις προβλέψεις του χρηματοοικονομικού έτους 2014

0

Η Siemens AG πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει για το χρηματοοικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, χάρη σε ένα σταθερό τέταρτο τρίμηνο.

Siemens_AG

Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €5,5 δισ., ενώ την περασμένη χρονιά είχαν διαμορφωθεί στα €4,4 δισ. Τα συνολικά κέρδη των Τομέων σημείωσαν μεγάλη άνοδο 26 τοις εκατό, φτάνοντας τα €7,3 δισ., γεγονός που οφείλεται στη δυναμική βελτίωση της κερδοφορίας των Τομέων Βιομηχανίας και Υποδομών & Αστικών Κέντρων. «Πετύχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε υποσχεθεί από την αρχή για το χρηματοοικονομικό έτος 2014 και σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου μας. Το εταιρικό μας όραμα, “Vision 2020”, μας δίνει μια καθαρή στρατηγική κατεύθυνση για το μέλλον», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

Η Siemens θεωρεί ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον της θα είναι σύνθετο κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2015, λόγω και των γεωπολιτικών εντάσεων, μεταξύ άλλων. Η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδά της σε οργανική βάση θα παραμείνουν σταθερά σε ετήσια βάση, και ότι οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα, διαμορφώνοντας το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων άνω του 1. Επιπλέον, η Siemens αναμένει ότι τα κέρδη από αποεπενδύσεις θα επιτρέψουν στην εταιρεία να αυξήσει τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τα καθαρά κέρδη κατά τουλάχιστον 15%, σε σχέση με τα €6,37 που καταγράφηκαν το χρηματοοικονομικό έτος 2014. Για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητές της, η εταιρεία αναμένει περιθώριο κέρδους 10-11%. Αυτή η πρόβλεψη δεν περιλαμβάνει τις επιπτώσεις νομικών και ρυθμιστικών ζητημάτων.

Για το χρηματοοικονομικό έτος 2014, οι παραγγελίες έφτασαν τα €78,4 δισ. και τα έσοδα διαμορφώθηκαν συνολικά στα €71,9 δισ. Σε οργανική βάση, εξαιρουμένων συναλλαγματικών διαφορών και επιπτώσεων στο χαρτοφυλάκιο, οι παραγγελίες και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά ένα τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε στα €100 δισ. στο τέλος του χρηματοοικονομικού έτους.

Τα Συνολικά Κέρδη των Τομέων διαμορφώθηκαν στα €7,3 δισ., σε σύγκριση με €5,8 δισ. πέρσι. Τα καθαρά κέρδη σκαρφάλωσαν στα €5,5 δισ. από τα €4,4 δισ. του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω των υψηλότερων Συνολικών Κερδών των Τομέων. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €6,37 σε σύγκριση με τα €5,08 της περασμένης χρονιάς.
Στον Τομέα Ενέργειας, οι οργανικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά τέσσερα τοις εκατό. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά τρία τοις εκατό. Τα κέρδη άγγιξαν σχεδόν τα €1,6 δισ., σημειώνοντας πτώση σε σχέση με τα περσινά επίπεδα των €2 δισ. Ο Τομέας Βιομηχανίας σημείωσε αύξηση πέντε τοις εκατό στις οργανικές παραγγελίες και τέσσερα τοις εκατό στα έσοδα. Ο Τομέας Βιομηχανίας είχε την υψηλότερη συνεισφορά στα Συνολικά Κέρδη των Τομέων, με €2,3 δισ.

Στον Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων, οι οργανικές παραγγελίες μειώθηκαν κατά τέσσερα τοις εκατό. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά έξι τοις εκατό. Τα κέρδη άγγιξαν τα €1,5 δισ., σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με πέρσι, όταν είχαν διαμορφωθεί λίγο κάτω από τα €300 εκατ. Οι οργανικές παραγγελίες για τον Τομέα Υγείας αυξήθηκαν τρία τοις εκατό και τα έσοδα κατά δύο τοις εκατό. Τα κέρδη διαμορφώθηκαν περίπου στα €2 δισ., διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα που επιτεύχθηκαν την προηγούμενη χρονιά.

Με βάση τα αποτελέσματα του χρηματοοικονομικού έτους 2014, το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνουν προς έγκριση τη διανομή μερίσματος €3,30 ανά μετοχή στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2015. Για το μέλλον, η Siemens στοχεύει σε απόδοση μερισμάτων της τάξης του 40% με 60% επί των καθαρών κερδών.

Share.

Leave A Reply