Αύξηση πωλήσεων για την Intracom Holdings στο Α’ εξάμηνο 2014

0

Ο Ομιλος καταγράφει αύξηση πωλήσεων κατά 11,4%, μικρές απώλειες στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA και μειωμένες ζημιές προ φόρων κατά 61,8%.

Intracom_Holdings_Logo

Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου απαλλαγμένο από την επίδραση της INTRACOM TELECOM – η οποία εμφανίζεται ως διακοπείσα δραστηριότητα- διαμορφώνεται σε -3,4 εκατ. ευρώ από -8,9 εκατ. ευρώ το Η1 2013.

Η IDE και ο Ομιλος INTRAKAT παρουσιάζουν στο εξάμηνο υπερδιπλασιασμό της λειτουργικής τους κερδοφορίας EBITDA, με αύξηση των πωλήσεων κατά 45% και 49% αντίστοιχα. Η INTRASOFT INTERNATIONAL με σταθερό επίπεδο πωλήσεων κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση EBITDA.

Η IDE παραμένει σε κερδοφορία βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματά της (ΕΒΤ Η1 2014: 1,8 εκατ. ευρώ, Η1 2013: 0,3 εκατ. ευρώ), ο Ομιλος INTRASOFT INTERNATIONAL καταγράφει οριακές ζημίες (ΕΒΤ Η1 2014: -0,1 εκατ. ευρώ, Η1 2013: -3,0 εκατ. ευρώ), και ο Όμιλος INTRAKAT περιορίζει τις ζημίες του κατά 61% (ΕΒΤ Η1 2014: -1,6 εκατ. ευρώ, Η1 2013: -4,1 εκατ. ευρώ).

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων την 30/6/2014 ανέρχεται σε 622,6 εκατ. ευρώ, πλέον 103,5 εκατ. ευρώ των οποίων αναμένεται η υπογραφή τους. Οι Νέες Συμβάσεις ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ.

Share.

Leave A Reply