Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Vodafone-hellas on line

0
Με συνολική αποτίμηση της hellas online (hol) στα 311 εκατ. ευρώ, προχωρά η συμφωνία εξαγοράς της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας από τη Vodafone. Αντιστοιχεί (περίπου) στο EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) της hol το 2013 (68,4 εκατ.) επί έναν πολλαπλασιαστή 4,5.
vodafone_hol
Ειδικότερα, για την απόκτηση των μετοχών της hol η Vodafone χρησιμοποιεί αποτίμηση 100 εκατ. ευρώ για το 100%, ενώ αναλαμβάνει συνολικές υποχρεώσεις 211 εκατ. ευρώ (δάνεια και υποχρεώσεις προς προμηθευτές).
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και αφού λάβει την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Εκτιμάται ότι καθώς μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Vodafone θα κατέχει το  91,2% θα προχωρήσει και σε δημόσια προσφορά για την απόκτηση και των υπολοίπων μετοχών της hol μέχρι το 100%. Θα ακολουθήσει και η έξοδος της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Τυπικά άλλωστε η Vodafone θα είναι υποχρεωμένη να κάνει δημόσια προσφορά.
Στην ανακοίνωση του Group αναφέρεται πως η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της hol θεωρούνται μέρος της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος της συγχώνευσης καθώς και ότι η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το πιθανότερο είναι το brand name hol να πάψει να υπάρχει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι δύο εταιρείες συγχωνευτούν πλήρως.
Ο συνέργιες που θα δημιουργηθούν από τη συγχώνευση των δύο εταιρειών θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση για τη Vodafone κεφαλαίων ύψους 24 εκατ. ευρώ ετησίως μετά τον τρίτο χρόνο (το χρόνο δηλαδή που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η πλήρης συγχώνευση). Συνολικά σε προσαρμοσμένες τιμές οι συνέργιες από τη συγχώνευση αποτιμώνται από το Vodafone Group σε 135 εκατ. ευρώ. Οι συνέργειες αφορούν την κοινή χρήση δικτύου και υποδομών πληροφορικής, τις κοινές προμήθειες, ενώ υπολογίζεται και ο εξορθολογισμός των επικαλυπτόμενων λειτουργιών.
Μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας εξαγοράς της hol από τη Vodafone το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη Forthnet για την οποία όπως είναι γνωστό έχουν κατατεθεί δύο μη δεσμευτικές προσφορές. Η πρώτη του ΟΤΕ που αφορά μόνον τη συνδρομητική τηλεόραση και η δεύτερη από τις Vodafone – Wind για ολόκληρη τη Forthnet.
Share.

Leave A Reply