Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Η WhatsApp συμφωνεί να συμμορφωθεί πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ ενημερώνοντας καλύτερα τους χρήστες

0

Έπειτα από διάλογο με τις αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δίκτυο CPC), η WhatsApp δεσμεύτηκε να επιδείξει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις αλλαγές στους όρους παροχής υπηρεσιών της. Επιπλέον, η εταιρεία θα διευκολύνει τους χρήστες να απορρίπτουν επικαιροποιήσεις όταν διαφωνούν μ’ αυτές και θα εξηγεί σαφώς πότε η απόρριψη αυτή θα καθιστά ανέφικτη τη χρήση των υπηρεσιών της WhatsApp. Επίσης, η WhatsApp επιβεβαίωσε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ή άλλες εταιρείες της Meta —συμπεριλαμβανομένου του Facebook— για διαφημιστικούς σκοπούς. Ο διάλογος συντονίστηκε από τη Σουηδική Υπηρεσία Καταναλωτών και την Ιρλανδική Επιτροπή Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών και διευκολύνθηκε από την Επιτροπή.

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω τις δεσμεύσεις της WhatsApp να αλλάξει τις πρακτικές της ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ, ενημερώνοντας ενεργά τους χρήστες για τυχόν αλλαγές στη σύμβασή τους και σεβόμενη τις επιλογές τους, αντί να τους ρωτά κάθε φορά που ανοίγουν την εφαρμογή. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να κατανοούν σε τι συναινούν και τι συνεπάγεται συγκεκριμένα η επιλογή αυτή, ώστε να μπορούν να αποφασίζουν αν επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.».

Το δίκτυο CPC απέστειλε για πρώτη φορά επιστολή στην WhatsApp τον Ιανουάριο του 2022, κατόπιν προειδοποίησης από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ) και οκτώ από τις ενώσεις-μέλη του σχετικά με εικαζόμενες αθέμιτες πρακτικές στο πλαίσιο των επικαιροποιήσεων της WhatsApp στους όρους παροχής υπηρεσιών και στην πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Τον Ιούνιο του 2022 το δίκτυο ΣΠΚ απέστειλε δεύτερη επιστολή στην WhatsApp επαναλαμβάνοντας το αίτημά του να ενημερώνονται σαφώς οι καταναλωτές για το επιχειρηματικό μοντέλο της WhatsApp και, ειδικότερα, για το κατά πόσον η WhatsApp αντλεί έσοδα από εμπορικές πολιτικές που σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Μετά από συζητήσεις μεταξύ του δικτύου CPC, της Επιτροπής και της WhatsApp, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς.

Για τυχόν μελλοντικές επικαιροποιήσεις πολιτικής, η WhatsApp:

  •  θα εξηγεί τις αλλαγές που προτίθεται να επιφέρει στις συμβάσεις των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα δικαιώματά τους·
  • θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα απόρριψης επικαιροποιημένων όρων υπηρεσίας τόσο ευδιάκριτα όσο και τη δυνατότητα αποδοχής τους·
  • θα διασφαλίσει ότι οι ειδοποιήσεις που ενημερώνουν σχετικά με τις επικαιροποιήσεις μπορούν να απορριφθούν ή ότι ο έλεγχος των επικαιροποιήσεων μπορεί να καθυστερήσει, ενώ παράλληλα θα σέβεται τις επιλογές των χρηστών και δεν θα στέλνει επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις.
Share.

Comments are closed.