Κλήση στην Ε.Ε. από τους 5 μεγάλους παρόχους για να οικοδομήσει το Open RAN

0

Πέντε συστάσεις για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος Open RAN για την Ευρώπη διατυπώνουν οι Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia (TIM), Telefónica και Vodafone.

Οι 5 κορυφαίες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στηριζόμενες στα ευρήματα έκθεσης της ανεξάρτητης εταιρείας Analysys Mason, καλούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου να συνεργαστούν και να δώσουν επειγόντως προτεραιότητα στο Ανοιχτό Ραδιοδίκτυο (Open RAN), που θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο 5G και, στο μέλλον, στο 6G.

Όπως επισημαίνεται το ανοιχτό, «έξυπνο», εικονικό και πλήρως διαλειτουργικό Ραδιοδίκτυο (που καθιστά δυνατές πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές κινητές επικοινωνίες) είναι απαραίτητο, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να πετύχει τον στόχο της να παρέχει 5G σε όλους έως το 2030. Θα συμβάλλει στη δημιουργία πιο ισχυρών και ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων και πλατφορμών, καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής αυτονομίας και της αδιάλειπτης ηγεσίας στην τεχνολογία.

Χάρη στις νέες ανοιχτές, αρχιτεκτονικές, το λογισμικό και το Hardware, όπως το Open RAN, οι πάροχοι έχουν την ευελιξία να επεκτείνουν το 5G σε περισσότερους χρήστες με έναν οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Αυτή η ευελιξία θα ενθαρρύνει τη δημιουργία ακόμη περισσότερης καινοτομίας σε όλους τους κλάδους και σε τομείς, όπως η τηλεϊατρική και τα «έξυπνα» εργοστάσια.

Η έκθεση με τίτλο «Οικοδομώντας ένα ανοιχτό οικοσύστημα RAN για την Ευρώπη», δείχνει ότι η Ευρώπη διαθέτει επί του παρόντος μόλις 13 σημαντικούς «παίκτες» στο Open RAN, έναντι 57 για τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι «παίκτες» βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και δεν έχουν ακόμη συνάψει εμπορικές συμβάσεις Open RAN, τη στιγμή που προμηθευτές από άλλες περιοχές προχωρούν μπροστά.

«Η εφαρμοζόμενη πολιτική στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, μεταξύ άλλων χωρών, υποστηρίζει ήδη σθεναρά το Open RAN. Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του Open RAN, ενώ η Ιαπωνία προσφέρει οικονομικά κίνητρα και φορολογικά οφέλη για εταιρείες που αναπτύσσουν, προμηθεύουν και εγκαθιστούν σχετικό εξοπλισμό. Ενώ υπάρχουν ορισμένες θετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα στη Γερμανία, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δυστυχώς αδυνατεί να παρέχει την απαραίτητη στήριξη για το Open RAN, θέτοντας σε κίνδυνο τη μελλοντική βιωσιμότητα ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ικανού να ανταγωνιστεί άλλες περιοχές στον κόσμο», υπογράμμισε η Caroline Gabriel, Διευθύντρια Έρευνας στην Analysys Mason.

Η έκθεση παραθέτει πέντε συστάσεις πολιτικής που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα και να δημιουργήσουν ένα δυναμικό και ζωντανό οικοσύστημα ευρωπαίων φορέων που θα στηρίξουν τις κινητές επικοινωνίες του αύριο:

  1. Εξασφάλιση πολιτικής στήριξης υψηλού επιπέδου για το Open RAN. Η Ευρώπη πρέπει να εκφραστεί ομόφωνα και να θέσει το Open RAN ως στρατηγική προτεραιότητα.
  2. Δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις επικοινωνιακές υποδομές επόμενης γενιάς και ενός οδικού χάρτη για την καινοτομία, όπως έχει πράξει για το Cloud και τους Ημιαγωγούς.
  3. Παροχή χρηματοδότησης και φορολογικών κινήτρων στους παρόχους, τους προμηθευτές και νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκών λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Open RAN, με βάση συνεργασίες δημόσιου- ιδιωτικού τομέα, συστήματα δοκιμών και ανοιχτά εργαστήρια.
  4. Προώθηση της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στην τυποποίηση. Τα παγκόσμια εναρμονισμένα πρότυπα διασφαλίζουν τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαλειτουργικότητα.
  5. Συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την προώθηση μιας ασφαλούς, ποικιλόμορφης και βιώσιμης ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού και ΤΠΕ.

Η Analysys Mason προβλέπει ότι τα έσοδα των παγκόσμιων προμηθευτών Open RAN θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 36,1 δισ. ευρώ έως το 2026, με την αξία να χωρίζεται μεταξύ hardware και software Open RAN (13,2 δις. ευρώ) και της ευρύτερης πλατφόρμας RAN (κυκλώματα, υπηρεσίες, ανάπτυξη και Cloud). Εάν το 2026 οι πάροχοι και οι κλάδοι της Ευρώπης δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αναζητήσουν αλλού το Open RAN, όπως κάνουν σήμερα, αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 15,6 δισ. ευρώ από τα έσοδα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την παγκόσμια επιρροή της, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Analysys Mason.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει το Open RAN ως πυλώνα στη στρατηγική της για τη Βιομηχανική Πολιτική και την Ψηφιακή Πυξίδα και να το στηρίξει με το σωστό πλαίσιο πολιτικής. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς τεχνολογίας ζωτικής σημασίας, όπως το cloud, το λογισμικό και τα κυκλώματα, ώστε να συμβάλει σημαντικά στις ευρύτερες τεχνολογικές φιλοδοξίες μιας ψηφιακής Ευρώπης.

Share.

Comments are closed.