Πράσινο φως από ΕΕ στον ΟΤΕ για την πώληση της Telekom Romania

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε χθες τη έγκρισή της για τη πώληση στην Orange Romania του 54% που κατέχει στην Telekom Romania Communications (TKR) ο ΟΤΕ, υπό τον όρο ότι η ΤΚR προηγουμένως θα πουλήσει το 30% που κατέχει στην Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM).

Στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ο ΟΤΕ κατέχει το υπόλοιπο 70%. Ο ΟΤΕ, όπως ανακοινώθηκε, προτίθεται να αποκτήσει από την TKR, το 30% στην TKRM υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Η πώληση του 54% της TKR στην Orange Romania αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών, αφού εκπληρωθεί ο όρος που έθεσε η ΕΕ και πληρωθούν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Το καθαρό ποσό που θα λάβει ο ΟΤΕ από την εν λόγω συναλλαγή, μετά το κόστος απόκτησης του 30% της TKRM, τα έξοδα συναλλαγής και τις απαιτούμενες προσαρμογές, θα διανεμηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ με τη μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΤΕ στις 9 Νοεμβρίου 2020 το τίμημα για την πώληση του 100% της Telekom Romania συμφωνήθηκε σε 497 εκατ. και το αναλογούν στον ΟΤΕ ποσό με βάση το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε 268 εκατ., εξαιρουμένων των ρευστών διαθεσίμων και του δανεισμού, ενώ υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και τυχόν λοιπές προσαρμογές πριν το κλείσιμο.

H TKR διαθέτει δίκτυο σταθερής που εξυπηρετεί περίπου 930.000 πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών και 1,2 εκατ. συνδρομητές τηλεόρασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η διοίκηση του ΟΤΕ έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία πώλησης της Telekom Romania «στρατηγική απόφαση» στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων και των αναπτυξιακών πλάνων του Ομίλου.

Share.

Comments are closed.