Μείωση των τιμών χονδρικής στα δίκτυα νέας γενιάς

0

Μειωμένες τιμές χονδρικής πρόσβασης σε δίκτυα νέας γενιάς από 3,4% έως και 13,3% για το 2020 (με τη μείωση να κλιμακώνεται περαιτέρω και τα επόμενα έτη) προβλέπει το τεχνοοικονομικό μοντέλο (Bottom-up LRIC+) που ενέκρινε, χθες η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Το μοντέλο καθορίζει τις τιμές για τις υπό ρύθμιση χονδρικές υπηρεσίες μέσω δικτύου FTTH (Fiber to the Home – οπτική ίνα στο σπίτι), FTTC (Fiber to theCabinet – οπτική ίνα στην υπαίθρια καμπίνα) και χαλκού βάσει των οποίων παρέχονται σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες.

Οι νέες τιμές χονδρικής για το 2020 θα εφαρμοστούν από την τηλεπικοινωνιακή αγορά δέκα μέρες έπειτα από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης της ΕΕΤΤ και στη συνέχεια κάθε χρόνο από 1 Ιανουαρίου (υπάρχει πρόβλεψη για τις τιμές χονδρικής έως το 2028 αν και είναι πιθανό να γίνει νωρίτερα επανεξέταση των δεδομένων). Οι νέες τιμές χονδρικής θα δώσουν τη δυνατότητα στους παρόχους να παρέχουν καλύτερες τιμές και στον τελικό καταναλωτή (λιανική).

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ η μείωση γίνεται μεγαλύτερη ποσοστιαία όσο αυξάνεται η ταχύτητα σύνδεσης. Στην περίπτωση του δικτύου FTTH η μείωση στην τιμή χονδρικής για τα 24 Mbps είναι 4% (από 12,24 ευρώ στα 11,75) για τα 30 Mbps 4,6%, τα 50 Mbps 6,1%, τα 100 Mbps 9,2% και τα 200 Mbps 13,3%. Αντίστοιχα στα δίκτυα FTTC και χαλκού η μείωση στην τιμή χονδρικής για τα 24 Mbps είναι 3,4%, για τα 30 Mbps 3,9%, τα 50 Mbps 4,6%, τα 100 Mbps6,3% και τα 200 Mbps 8,4%.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή το πλαίσιο εφαρμογής των νέων τιμών αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη ρυθμιστική σταθερότητα στην αγορά, δημιουργώντας περιβάλλον φιλικό στις επενδύσεις, και να συμβάλει στην προσφορά ανταγωνιστικών πακέτων πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με πολλαπλές υπηρεσίες σε υψηλές / υπερυψηλές ταχύτητες.

Για τη δημιουργία του μοντέλου εφαρμόστηκαν πλήρως οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ΕΕΤΤ προέβη σε εκτεταμένη συλλογή στοιχείων από τους παρόχους, προκειμένου να διαμορφώσει τις αρχές, τη μεθοδολογία και τη δομή του μοντέλου και επίσης, να τροφοδοτήσει το μοντέλο με τα απαραίτητα δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, διεξήγαγε 3 εθνικές διαβουλεύσεις και στη συνέχεια, κοινοποίησε το μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αγορών, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις, π.χ. επικαιροποίηση μοντέλου.

Share.

Comments are closed.