Η απάντηση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της Καλαμάτας για το 5G

0

Όλες οι μετρήσεις του αρμόδιου φορέα και συγκεκριμένα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) δεν διαπιστώνουν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τόνισε χθες το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίνοντας μια πρώτη απάντηση αναφορικά με την απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο της Καλαμάτας για διακοπή της σύμβασης ανάπτυξης πιλοτικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας 5G με τη Wind.

Από τους παρόχους σημειώνεται ότι σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης της Αμερικής και της Ασίας η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, με την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς με οπτικές ίνες και 5G, έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ στην Ελλάδα η τεχνοφοβία και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός απειλούν να μας πάνε δεκαετίες πίσω, όπως διαφαίνεται από αποφάσεις όπως αυτή του δημοτικού συμβουλίου της Καλαμάτας.

Όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν ότι η επίμαχη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της Καλαμάτας ελήφθη συγκυριακά και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της πλειοψηφίας, αρκεί βεβαίως να υπάρξει η σωστή ενημέρωση και το φαινόμενο της επικράτησης τέτοιων απόψεων να μην εξαπλωθεί περαιτέρω.

Όπως υπογράμμισε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ο αναπτυξιακός νόμος 4635/2019 που ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη Οκτωβρίου περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις για την αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων και τον έλεγχό τους και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη βάση των οδηγιών που έχουν εκδώσει διεθνείς οργανισμοί και του πλαισίου που έχει οριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο έλεγχος για τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην Ελλάδα πραγματοποιείται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία διενεργεί τακτικά μετρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που εξέδωσε η ΕΕΑΕ στις 12 Μαρτίου 2019, «το 2018 δεν διαπιστώθηκαν εντός αστικού ιστού, σε καμία περιοχή της χώρας, υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία (…)». Επιπροσθέτως, η ΕΕΑΕ διαθέτει κινητές μονάδες, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη δοθεί σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή τους.»

Προσθέτει ακόμη δίνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι τέτοια φαινόμενα δεν δύναται να σταματήσουν την τεχνολογική πρόοδο πως «τα σύγχρονα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα εντάσσονται στη στρατηγική της κυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Η εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω υποδομών γίνεται με πρώτιστο μέλημα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, στο οποίο βεβαίως περιλαμβάνονται η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων 5G και προχωρά με ταχύτητα προς αυτήν την κατεύθυνση.»

Καταλήγοντας το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλεί τους πολίτες «να ενημερώνονται από τους θεσμοθετημένους φορείς της Πολιτείας για τα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τη λειτουργία υποδομών. Οι συγκεκριμένοι φορείς διαθέτουν εμπειρία, τεχνογνωσία και καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και είναι οι μόνοι που είναι σε θέση να δώσουν ακριβή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για θέματα όπως η λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην Ελλάδα.»

Share.

Comments are closed.