Όμιλος Φουρλής: 10η έκθεση κοινωνικής υπευθυνότητας & βιώσιμης ανάπτυξης

0

Στην έκδοση της δέκατης Έκθεσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης προχώρησε ο Όμιλος FOURLIS τον Ιούνιο 2019.

Η Έκθεση, η οποία παρουσιάζει πληροφορίες για τη διαχείριση και τις επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου και καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου FOURLIS και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την προσέγγιση και διαχείριση του Ομίλου σε θέματα που αφορούν τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018 καταρτίστηκε σύμφωνα με το βασικό επίπεδο (“core”) των Προτύπων Έκδοσης Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI (Global Reporting Initiative), μία επιλογή που ο Όμιλος FOURLIS θεωρεί ότι αποτυπώνει τη δέσμευσή του για σύνδεση της ευρύτερης στρατηγικής του με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιδράσεις και τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Η Έκθεση αυτή αποτελεί και την Αναφορά Προόδου (“Communication on Progress”) του Ομίλου, ως προς την τήρηση των δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., τη μεγαλύτερη διεθνή εθελοντική πρωτοβουλία για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, την οποία ο Όμιλος FOURLIS προσυπογράφει από το 2008.

Η Έκθεση προετοιμάστηκε με την υποστήριξη του τμήματος υπηρεσιών βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής της ΕΥ Ελλάδος.

Share.

Comments are closed.