Η Hillstone Networks στο Market Guide της Gartner για το Network Traffic Analysis

0

Η Hillstone Networks, κορυφαίος πάροχος λύσεων Enterprise Security και Risk Management, ανακοίνωσε την ένταξη της λύσης της Network Traffic Analysis (ΝΤΑ), Hillstone Server Breach Detection System (sBDS), στο Network Traffic Analysis Market Guide της Gartner.

Η λύση Network Traffic Analysis, sBDS, της Hillstone είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις πιο προηγμένες τεχνικές machine learning και συμπεριφορικής ανάλυσης (behavioral analytics). Οι τεχνικές περιλαμβάνουν Abnormal Behavior Detection (ABD), Advanced Threat Detection (ATD), Complete Kill Chain Mapping (CKCM) συνδυαζόμενες με μηχανισμούς συσχέτισης απειλών και ανάλυσης αυτών. Η στρατηγική που ακολουθεί η Hillstone στη διαδικασία ανάλυσης δεδομένων ξεπερνά τα τυπικά όρια ανάλυσης στοιχείων ασφαλείας, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις στην κατανόηση και τη λήψη άμεσων αποφάσεων που αφορούν στην ομαλή και ασφαλή τους δραστηριότητα.

Οι σειρές Enterprise Security και Risk Management της Hillstone Networks εξασφαλίζουν την απόλυτη προστασία ενάντια στις κακόβουλες επιθέσεις. Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Hillstone είναι παγκόσμια αναγνωρισμένες από κορυφαίες εταιρείες ανάλυσης και ασφάλειας κι έχουν ως κύριο στόχο τη βελτίωση του συνολικού κόστους κτήσης (TCO).

Η διάθεση των προϊόντων της Hillstone Networks στην Ελληνική αγορά γίνεται από τη LEXIS Πληροφορική. Με 15ετή εμπειρία σε έργα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον κλάδο της ασφάλειας δικτύων, οι πιστοποιημένοι μηχανικοί της LEXIS είναι σε θέση να σχεδιάσουν λύσεις Security για διευρυμένο φάσμα εφαρμογών.

Share.

Comments are closed.