Μείωση εσόδων με αύξηση των EBITDA για τη Forthnet

0

Μειωμένα έσοδα κατά 3,3% (στα 144,3 εκατ. ευρώ) αύξηση EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 11,4% στα 17,9 εκατ. ευρώ και ζημιές 17,2 εκατ. ευρώ (μετά από φόρους) ως τελικό αποτέλεσμα παρουσίασε η Forthnet για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το συνολικό μερίδιο της Forthnet σε απελευθερωμένες τηλεφωνικές γραμμές διαμορφώνεται σε 25,7% (από 26,5% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017), οι ενεργοί ευρυζωνικοί συνδρομητές της στο τέλος Ιουνίου ήταν 542.216 (μείωση 2,7%) και οι συνδρομητές λιανικής Nova 396.375 (μείωση 6,9%) ενώ οι χονδρικής (αυτοί που έχουν το τηλεοπτικό της περιεχόμενο, αλλά είναι συνδρομητές των Vodafone, Wind και των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών της Κύπρου) ήταν 66.739.

Ο δανεισμός της παραμένει σε υψηλό επίπεδο 257,5 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει στην οικονομική έκθεση ότι «θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους με έμφαση στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υποδομών».

Η διοίκηση της Forthnet εκτιμά επίσης ότι υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 255 εκατ. (η οποία ωστόσο έχει παγώσει λόγω της διαδικασίας για την πώληση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας) οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων για τους επόμενους 12 μήνες (από το τέλος Ιουνίου 2018) θα ανέρχονται σε περίπου 28 εκατ. και 19 εκατ. αντίστοιχα. Η διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη τους με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ως προς την τελευταία δυνατότητα, σημειώνεται η σε εξέλιξη διαδικασία από τη Nomura International κατόπιν εξουσιοδότησης των Alpha Τράπεζα, Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Τράπεζας Αττικής και Τράπεζας Πειραιώς, για την πώληση της Forthnet.

Η διοίκηση της Forthnet συνεχίζει με αιχμές για τις τράπεζες σημειώνοντας: «Αν οι ανωτέρω επιδιωκόμενες ενέργειες της διοίκησης και η διαδικασία της Nomura International δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχτούν ανεπαρκείς, λόγω της αστάθειας και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και της αβεβαιότητας ως προς την υλοποίηση αυτών των ενεργειών (ιδιαίτερα δε όσων δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την διοίκηση του Ομίλου) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου.»

Share.

Comments are closed.