Η Ericsson προωθεί το 5GEx για να ενοποιήσει την αγορά παροχής υπηρεσιών 5G

0

Η Ericsson (NASDAQ: ERIC) ανακοινώνει την έναρξη του 5G Exchange (5GEx) προγράμματος.  Το πρώτο στάδιο μίας 5G Υποδομής Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (5G PPP), πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, το 5GEx στοχεύει στην επίτευξη μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς παροχής υπηρεσιών 5G υποδομής, που να ενσωματώνει πολλαπλούς πάροχους και τεχνολογίες.

Ericsson

Το πρόγραμμα θα εστιάσει στην υποστήριξη και ενορχήστρωση, μεταξύ των τομέων παροχής υπηρεσιών, από πολλαπλούς διαχειριστές ή πολλαπλό πεδίο ενιαίας διοίκησης. Η ενορχήστρωση θα είναι συμβατή με Network Functions Virtualization και με software-defined τεχνολογιών δικτύωσης. End-to-end δεδομένα δικτύου και υπηρεσιών, θα έχουν τη δυνατότητα διάχυσης σε περιβάλλον πολλαπλών πάροχων, ετερογενούς τεχνολογίας και πόρων.

Για τους φορείς και παρόχους περιεχομένου, αυτό οδηγεί σε μια αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο εισαγωγής τουςστην αγορά. Οι υπηρεσίες μπορούν να αναπτύσσονται προγραμματισμένα, μέσω μιας one shop-stop προσέγγισης.

Την ίδια στιγμή, εταιρικοί χρήστες και κάθετες βιομηχανίες, αποκτούν την ευελιξία να καθορίζουν, να αναπτύσσουν και να ελέγχουν τις on-demand αρχιτεκτονικές υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικές, με τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών δικτύου τους, όπως firewalls και routers σε μια virtual πλατφόρμα και διατηρώντας μόνο φυσικά δίκτυα.

Το πρόγραμμα 5GEx πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι τον Μάρτιο του 2018, και η Ericsson θα κατευθύνει το πρόγραμμα, σε συνεργασία με διάφορους εταίρους της βιομηχανίας. Η Ericsson έχει ήδη πραγματοποιήσει μια σειρά ερευνητικών πρωτοβουλιών 5G, όπως η 5G για Ευρώπη και METIS II.

Η Sara Mazur, Head of Ericsson Research, αναφέρει: «Μία ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά παροχής υπηρεσιών, 5G υποδομής θα είναι ένας ισχυρός καταλύτης για τις πλούσια σε χαρακτηριστικά υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία».

“Η Ericsson ως ηγέτης στην ανάπτυξη του 5G και συμμετέχοντας σε διάφορες πρωτοβουλίες του κλάδου, είμαστε ενθουσιασμένοι να ηγηθούμε του 5GEx προγράμματος και να συμβάλουμε στην πλήρη αξιοποίηση των οφελών του 5G.”

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

  •  μια ανοιχτή πλατφόρμα που επιτρέπει την μεταξύ τομέων, ενορχήστρωση των υπηρεσιών σε πολλαπλούς τομείς, με ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού ανοικτού κώδικα και επεκτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός των συνόρων εφαρμογής του 5GEx
  • ένα sandbox δίκτυο που επιτρέπει τον πειραματισμό και την επικύρωση των αρχιτεκτονικών, των μηχανισμών και των επιχειρηματικών μοντέλων
  • μια απόδειξη της καινοτομίας, πλατφόρμας πολλαπλών τομέων, που να επιτρέπει πολλαπλή χρήση περιπτώσεων 5G και ρεαλιστικά σενάρια που να καταδεικνύει την ενορχήστρωση πολύπλοκων end-to-end υποδομών ως υπηρεσία, σε πολλαπλούς φορείς
  • συνεισφορές γενικών εννοιών σε οργανισμούς τυποποίησης
  • προώθηση της υιοθέτησης των ανοιχτών λύσεων του 5GEx από ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου ΤΠΕ.

Οι εταίροι του προγράμματος 5GEx είναι η Ericsson, η Atos, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Βερολίνου για Software Defined Networks, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομικών της Βουδαπέστης , το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης, η Deutsche Telekom, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Hewlett-Packard Enterprise, η Huawei, η Orange, η RedZinc, το Royal Institute of Technology, η Telecom Italia, η Telefónica I + D, η Telenor και το University College του Λονδίνου.

Το 5G PPP είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατασκευαστών, πάροχων επικοινωνιών, πάροχων υπηρεσιών, των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων και των ερευνητών. Η συνεργασία αυτή, έχει ως στόχο να προσφέρει λύσεις, αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες και προδιαγραφές για τις πανταχού παρούσες υποδομές επικοινωνιών νέας γενιάς, για την επόμενη δεκαετία.

Share.

Leave A Reply