Τριπλασιασμό της διακίνησης δεδομένων μέσω IP προβλέπει η Cisco

0

Σύμφωνα με τη 10η ετήσια Πρόβλεψη του Cisco® Visual Networking Index (VNI), η ετήσια διακίνηση δεδομένων IP θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2014 και 2019 φθάνοντας το ρεκόρ των 2 zettabytes. Οι παράγοντες που αναμένεται να οδηγήσουν στην αύξηση της διακίνησης περιλαμβάνουν την παγκόσμια αύξηση χρηστών Internet, προσωπικών συσκευών και συνδέσεων συσκευής με συσκευή (M2M), πιο γρήγορες ευρυζωνικές ταχύτητες και την υιοθέτηση εξελιγμένων υπηρεσιών video. Συνολικά, αυτές οι μεταβλητές αναμένεται να δημιουργήσουν ένα συνολικό ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP της τάξης του 23.

178

Σημαντικές Παγκόσμιες Προβλέψεις Διακίνησης Δεδομένων μέσω IP και Υπηρεσιών
Η Cisco προβλέπει πως η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω IP θα φτάσει τα 168 exabytes/μήνα μέχρι το 2019, αυξημένη σε σχέση με τα 59.9 exabytes/μήνα το 2014. Το 2019 η διακίνηση δεδομένων μέσω δικτύων IP παγκοσμίως θα είναι όση όλα τα προηγούμενα «χρόνια Internet» μαζί (από το 1984 μέχρι το τέλος του 2013). Πολλά στοιχεία θα διαμορφώσουν τη Διακίνηση Δεδομένων μέσω IP μέσα στα επόμενα χρόνια:

• Περισσότεροι χρήστες Internet – Καθώς τα σταθερά και κινητά δίκτυα αναπτύσσονται και επεκτείνονται, περισσότεροι άνθρωποι θα διαθέτουν πρόσβαση σε δίκτυα και στο Internet. Το 2014, υπήρχαν 2.8 δισεκατομμύρια χρήστες Internet ή 39% του παγκόσμιου πληθυσμού των 7.2 δισεκατομμυρίων. Μέχρι το 2019, θα υπάρχουν περίπου 3.9 δισεκατομμύρια χρήστες Internet ή 51% του προβλεπόμενου πληθυσμού των 7.6 δισεκατομμυρίων (Πηγή: Population Division of the Dept. of Economic & Social Affairs of the United Nations).

• Πολλαπλασιασμός Συσκευών και Συνδέσεων – Με 24 δισεκατομμύρια δικτυωμένες συσκευές / συνδέσεις να αναμένονται online μέχρι το 2019, σε σύγκριση με τα 14 δισεκατομμύρια το 2014, τα δίκτυα των παρόχων υπηρεσιών πρέπει να προσαρμοστούν στην εισροή εξελιγμένων συσκευών. Αυτές οι συσκευές περιλαμβάνουν tablets, smartphones, και υπερ-υψηλής ευκρίνειας (UHD) τηλεοράσεις που λειτουργούν με Internet, καθώς και συνδέσεις M2M και wearables (συμπεριλαμβανομένων των νέων smartwatches, οθονών υγείας, κλπ). Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα υπάρχουν 3,2 δικτυωμένες συσκευές / συνδέσεις ανά άτομο μέχρι το 2019, αυξημένες σε σχέση με τις 2 ανά άτομο το 2014. Αυτές οι προηγμένες συσκευές και συνδέσεις θα πρέπει να επικυρώνονται για να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, τα οποία απαιτούν αυξημένη ευφυΐα, διαχείριση δικτύου και ασφάλεια. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική IPv6 θα είναι αναγκαία ώστε οι διακομιστές να φιλοξενήσουν τον όγκο και την πολυπλοκότητα των συσκευών και συνδέσεων επόμενης γενιάς. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 41% όλων των σταθερών και κινητών δικτυωμένων συσκευών/ συνδέσεων θα έχουν δυνατότητα IPv6 μέχρι το 2019, σε σχέση με το 22% το 2014.

• Γρηγορότερες Σταθερές Ευρυζωνικές Ταχύτητες – Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μέση σταθερή ευρυζωνική ταχύτητα θα αυξηθεί στο διπλάσιο, από τα 20.3 Mbps το 2014 στα 42.5 Mbps το 2019. Χρόνο με το χρόνο, η μέση παγκόσμια σταθερή ευρυζωνική ταχύτητα αυξήθηκε σε ποσοστό 26% από τα 16 Mbps το 2013 στα 20.3 Mbps το 2014. Από γεωγραφική οπτική, η Δυτική Ευρώπη και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού συνεχίζουν να ηγούνται στον κόσμο στις σταθερές ευρυζωνικές ταχύτητες δικτύου. Η Βόρεια Αμερική και άλλες περιοχές αναβαθμίζουν επίσης τους δικτυακούς τους πόρους για να φιλοξενήσουν περισσότερο περιεχόμενο και εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο εύρος ζώνης (π.χ., UHD video). Μέχρι το 2019, το 33% όλων των παγκόσμιων σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων θα είναι γρηγορότερες από 25 Mbps, αυξημένο σε σχέση με το σημερινό 29% (οι ταχύτητες κινητού δικτύου καλύπτονται στο 2015 VNI Mobile report του Φεβρουαρίου).

• Νέες Προηγμένες Υπηρεσίες Video – Το βίντεο μέσω IP θα αντιπροσωπεύει το 80% όλης της Διακίνησης Δεδομένων μέσω IP μέχρι το 2019, αυξημένο σε σχέση με το 67% το 2014. Η εξέλιξη των προηγμένων υπηρεσιών βίντεο (π.χ., UHD και σφαιρικό / 360 βίντεο) και οι αυξανόμενες εφαρμογές Μ2Μ που έχουν ως κέντρο τους το βίντεο αναμένεται να δημιουργήσουν νέες απαιτήσεις εύρους ζώνης και επεκτασιμότητας για τους παρόχους υπηρεσιών. Οικιακοί καταναλωτές και καταναλωτές επιχειρήσεων και κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να έχουν υψηλές απαιτήσεις για προηγμένες υπηρεσίες βίντεο σε όλους τους τύπους δικτύου και συσκευών, καθιστώντας την ποιότητα, την ευκολία, το περιεχόμενο/εμπειρία και την τιμή βασικούς παράγοντες επιτυχίας.

• Το Internet of Everything (IoE) και η Ανάπτυξη M2M – Η τάση IoE παρουσιάζει αισθητή ανάπτυξη καθώς οι συνδέσεις M2M θα υπερτριπλασιαστούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια (με αύξηση έως και 10.5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2019). Θα υπάρξει σημαντική υιοθέτηση του IoE σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων (π.χ., γεωργία, υγειονομική περίθαλψη, κατασκευές, εμπόριο και μεταφορές), καθώς και αναπτύξεις συνδεδεμένου σπιτιού (δηλαδή βίντεο ασφαλείας, έξυπνοι μετρητές, φωτισμός / έλεγχος θερμοκρασίας, κλπ).

o Το συνδεδεμένο τμήμα Υγείας των καταναλωτών θα έχει τη γρηγορότερη ανάπτυξη συνδέσεων M2M με 8.6 φορές (54% CAGR) από το 2014 έως το 2019;
o Το συνδεδεμένο σπίτι θα έχει σχεδόν τις μισές (48%) από τις συνδέσεις M2M μέχρι το 2019.
o Η ετήσια παγκόσμια διακίνηση δεδομένων M2M μέσω IP θα αυξηθεί 15 φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου— από 308 petabytes το 2014 (0.5% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP) στα 4.6 exabytes μέχρι το 2019 (2.7% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP).

• Υιοθέτηση Προηγμένης Υπηρεσίας – Η online μουσική θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη υπηρεσία Internet με CAGR 7,7% από το 2014-2019, που αυξάνεται από 1.2 δισεκατομμύρια χρήστες σε 1.7 δισεκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2019. Η υπηρεσία Mobile location-based (LBS) θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη καταναλωτική υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας με CAGR 27,5% από το 2014-19, που αυξάνεται από 597 εκατομμύρια χρήστες το 2014 σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2019. Η τηλεδιάσκεψη θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιχείρηση υπηρεσιών Internet με CAGR 23,5% από το 2014 έως το 2019, που αυξάνεται από 76 εκατομμύρια χρήστες το 2014 σε 220 εκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2019.

Προβλέψεις Διακίνησης Δεδομένων μέσω IP σε Περιφέρειες & Χώρες
• APAC: 54.4 exabytes/μήνα μέχρι το 2019, 21% CAGR, 2.6 φορές ανάπτυξη
• Βόρεια Αμερική: 49.7 exabytes/μήνα μέχρι το 2019, 20% CAGR, 2.5 φορές ανάπτυξη
• Δυτική Ευρώπη: 24.7 exabytes/μήνα μέχρι το 2019, 21% CAGR, 2.6 φορές ανάπτυξη
• Κεντρική Ευρώπη: 16.9 exabytes/μήνα μέχρι το 2019, 33% CAGR, 4.1 φορές ανάπτυξη
• Λατινική Αμερική: 12.9 exabytes/μήνα μέχρι το 2019, 25% CAGR, 3 φορές ανάπτυξη
• Μέση Ανατολή και Αφρική: 9.4 exabytes/μήνα μέχρι το 2019, 44% CAGR, 6.3 φορές ανάπτυξη
• Μέχρι το 2019, οι χώρες με την υψηλότερη διακίνηση δεδομένων θα είναι οι ΗΠΑ (45.7 exabytes/μήνα) και η Κίνα (21.9 exabytes/μήνα).
• Η Νότια Αφρική και η Σαουδική Αραβία θα έχουν τον υψηλότερο δείκτη ανάπτυξης διακίνησης δεδομένων μέσω IP με 44% CAGR από το 2014 – 2019. Στη συνέχεια θα είναι η Ινδονησία (36% CAGR) και η Ινδία (33% CAGR) κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου.

Παγκόσμιες Αναλύσεις Διακίνησης Δεδομένων VNI ανά Τύπο Εφαρμογής

415

Παγκόσμια Διακίνηση Δεδομένων Βίντεο μέσω IP
• 134.8 exabytes το μήνα το 2019, 27% CAGR από το 2014 – 2019.
• Η διακίνηση δεδομένων βίντεο μέσω IP θα αυξηθεί 3 φορές από το 2014 έως το 2019.
• Η διακίνηση δεδομένων βίντεο των καταναλωτών μέσω IP θα αποτελεί το 84% της διακίνησης δεδομένων καταναλωτών μέσω IP μέχρι το 2019, αυξημένο σε σχέση με το 75% το 2014.
• Η διακίνηση δεδομένων βίντεο των επιχειρήσεων μέσω IP θα αποτελεί το 63% της διακίνησης δεδομένων επιχειρήσεων μέσω IP μέχρι το 2019, αυξημένο σε σχέση με το 36% το 2014.

Παγκόσμια Διακίνηση Δεδομένων Βίντεο μέσω Internet
• 105 exabytes το μήνα το 2019, 33% CAGR από το 2014 – 2019.
• Η διακίνηση δεδομένων βίντεο μέσω Internet θα αυξηθεί 4 φορές από το 2014 έως το 2019.
• Η διακίνηση δεδομένων βίντεο μέσω Internet θα φτάσει τα 105 exabytes το μήνα μέχρι το 2019, αυξημένη σε σχέση με τα 25 exabytes το μήνα το 2014.
• Η διακίνηση δεδομένων βίντεο μέσω Internet (επιχείρησης και καταναλωτή) θα αποτελεί το 77% της συνολικής διακίνησης δεδομένων μέσω Internet το 2019, αυξημένη σε σχέση με το 59% το 2014.
• Η διακίνηση δεδομένων βίντεο των καταναλωτών μέσω Internet θα αποτελεί το 80% της διακίνησης δεδομένων καταναλωτών μέσω Internet μέχρι το 2019, αυξημένη σε σχέση με το 64 τοις εκατό το 2014.
• Η διακίνηση δεδομένων βίντεο των επιχειρήσεων μέσω Internet θα αποτελεί το 65% της διακίνησης δεδομένων επιχειρήσεων μέσω Internet μέχρι το 2019, αυξημένη σε σχέση με το 38% το 2014.

HD και Ultra HD (4K) Διακίνηση Δεδομένων Βίντεο μέσω Internet
• 66 exabytes το μήνα το 2019, 53 τοις εκατό CAGR από το 2014 – 2019.
• Μέχρι το 2019, τα HD και ultra HD Internet βίντεο θα αποτελούν το 63 τοις εκατό της διακίνησης δεδομένων βίντεο μέσω Internet.
• Το προηγμένο Internet βίντεο (HD και ultra HD) θα αυξηθεί 8.5 φορές μεταξύ 2014 και 2019.
• Οι εγκατεστημένες/ σε λειτουργία τηλεοράσεις με ανάλυση 4K θα αυξηθούν από 9.9 εκατομμύρια το 2014 σε 371.5 εκατομμύρια μέχρι το 2019 (2.7% τηλεοράσεις με επίπεδη οθόνη το 2014; 31% τηλεοράσεις με επίπεδη οθόνη μέχρι το 2019 –106% CAGR)

Παγκόσμια Διακίνηση Δεδομένων Καταναλωτών μέσω VoD
• 26.8 exabytes το μήνα μέχρι το 2019, 14% CAGR από το 2014 – 2019
• Η διακίνηση δεδομένων μέσω VoD θα αυξηθεί σχεδόν 2 φορές μεταξύ 2014 και 2019.

Παγκόσμια Διακίνηση Δεδομένων Επιχειρήσεων μέσω IP
• 29.9 exabytes το μήνα μέχρι το 2019, 20% CAGR από το 2014 – 2019
• Η συνολική διακίνηση δεδομένων επιχειρήσεων μέσω IP, που περιλαμβάνει το διαδίκτυο, backup, VoIP, κλπ., θα διπλασιαστεί μεταξύ 2014 και 2019.
• Το 2014, η διακίνηση δεδομένων επιχειρήσεων μέσω IP αντιπροσώπευε το 20% της συνολικής παγκόσμιας μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP (ο καταναλωτής αντιπροσώπευε το 80%).
• Μέχρι το 2019, η διακίνηση δεδομένων επιχειρήσεων μέσω IP θα αποτελεί το 18% της συνολικής παγκόσμιας μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP (ο καταναλωτής θα αποτελεί το 82%).
Παγκόσμιες Αναλύσεις Διακίνησης Δεδομένων VNI ανά Τύπο Εφαρμογής

247

Παγκόσμια Διακίνηση Δεδομένων μέσω Σταθερού/Ασύρματου Δικτύου
• 55.7 exabytes το μήνα μέχρι το 2019, 11% CAGR από το 2014 – 2019.
• Μέχρι το 2019, η παγκόσμια σταθερή διακίνηση δεδομένων μέσω IP θα φτάσει τα 670.5 exabytes ετησίως και θα αυξηθεί επί δύο φορές από το 2014 – 2019.
• Το 2014, η σταθερή διακίνηση δεδομένων μέσω IP αντιπροσώπευε το 54% της συνολικής παγκόσμιας μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP.
• Μέχρι το 2019, η σταθερή διακίνηση δεδομένων μέσω IP θα αποτελεί σχεδόν το 33% της συνολικής παγκόσμιας μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP.

Παγκόσμια Διακίνηση Δεδομένων μέσω Σταθερού Δικτύου/Wi-Fi
• 88.1 exabytes το μήνα μέχρι το 2019, 29% CAGR από το 2014 – 2019.
• Μέχρι το 2019, η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω σταθερού δικτύου/Wi-Fi θα φτάσει τα 1.1 zettabytes ετησίως και θα αυξηθεί επί 4 φορές από το 2014 – 2019.
• Το 2014, η διακίνηση δεδομένων μέσω σταθερού δικτύου/Wi-Fi αποτελούσε το 42% της συνολικής παγκόσμιας μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP.
• Μέχρι το 2019, η διακίνηση δεδομένων μέσω σταθερού δικτύου/Wi-Fi θα αποτελεί σχεδόν το 53% της συνολικής παγκόσμιας μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP.

Παγκόσμια Διακίνηση Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας
• 24.3 exabytes το μήνα μέχρι το 2019, 57% CAGR από το 2014 – 2019
• Μέχρι το 2019, η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας θα είναι 291.8 exabytes ετησίως και θα αυξηθεί επί 10 φορές από το 2014 – 2019.
• Το 2014, η διακίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας αποτελούσε το 4% της συνολικής παγκόσμιας μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP.
• Μέχρι το 2019, η διακίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας θα αποτελεί σχεδόν το 14% της συνολικής παγκόσμιας μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP.
Οι Επιπτώσεις των Προβλέψεων του Cisco VNI για τους Παρόχους Υπηρεσιών

327
• Λόγω του αυξημένου αριθμού συσκευών (π.χ., tablets, smartphones και συνδέσεις M2M) που θα χρειάζεται να επικυρωθούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στα σταθερά/κινητά δίκτυα (απαιτούνται βελτιωμένη ασφάλεια και πληροφορίες), η αυξημένη ικανότητα εύρους ζώνης δεν αποτελεί τη μόνη απαίτηση την επόμενη μισή δεκαετία.
• Η εξέλιξη των προηγμένων υπηρεσιών βίντεο (π.χ., HD/ultra HD video, σφαιρικό video) και των εφαρμογών M2M αναμένεται να δημιουργήσουν νέες απαιτήσεις εύρους ζώνης και επεκτασιμότητας για τα SPs. Οι οικιακοί καταναλωτές και οι καταναλωτές επιχειρήσεων και κινητής τηλεφωνίας συνεχίζουν να έχουν υψηλές απαιτήσεις για προηγμένες υπηρεσίες βίντεο σε όλους τους τύπους δικτύου και συσκευών (ποιότητα, άνεση και τιμή αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία).
• Η συνεχής υιοθέτηση βίντεο επιχειρήσεων (δηλαδή HD και βίντεο τηλεδιάσκεψης και επιχειρήσεων VoD που βασίζονται στο διαδίκτυο) μπορεί να παρακινήσει μεγαλύτερη ανάπτυξη του virtualization δικτύου και αξιοποίηση του Internet για τη μετάδοση βίντεο (διακλαδώσεις δικτύου για SPs/OTTPs).
• Μέχρι το 2019, περισσότερο από το 14% της παγκόσμιας μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP θα προέρχεται από κυτταρικές συνδέσεις και το 53% της μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP θα προέρχεται από συνδέσεις wi-fi (δηλαδή περισσότερο τα δύο τρίτα ή το 67% της συνολικής μηνιαίας διακίνησης δεδομένων μέσω IP). Οι στρατηγικές διαφοροποίησης και δημιουργίας εσόδων της κινητής τηλεφωνίας θα είναι σημαντικές για όλα τα SPs.
• Τα δίκτυα IP πρέπει να είναι αρκετά έξυπνα και ευκίνητα ώστε να στηρίζουν τη συνεχή εισαγωγή νέων/αναβαθμισμένων εφαρμογών για σταθερά και κινητά δίκτυα. Πολλά SPs συνεργάζονται ενεργά με προγραμματιστές εφαρμογών και περιεχομένου για να διαφοροποιήσουν τις υπηρεσίες τους.

Η Μεθοδολογία VNI της Cisco
Η Παγκόσμια μελέτη Υιοθέτησης Προβλέψεων και Υπηρεσιών του Cisco VNI για το 2014 μέχρι το 2019 βασίζεται σε ανεξάρτητες προβλέψεις αναλυτών και μελέτες χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στον πραγματικό κόσμο. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο είναι βασισμένες οι εκτιμήσεις της ίδιας της Cisco για την υιοθέτηση της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων και υπηρεσιών μέσω IP. Μια λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας περιλαμβάνεται στην ολοκληρωμένη έκθεση. Στα πάνω από 10 χρόνια ιστορίας της, η έρευνα Cisco VNI έχει μετατραπεί σε ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο μέτρο ανάπτυξης του Διαδικτύου. Οι εθνικές κυβερνήσεις, οι ρυθμιστικές αρχές, οι ακαδημαϊκοί ερευνητές, οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας, οι ειδικοί της τεχνολογίας, ο τύπος της βιομηχανίας/επιχειρήσεων και οι αναλυτές βασίζονται στην ετήσια μελέτη για να βοηθηθούν στο σχεδιασμό του ψηφιακού μέλλοντος.

Share.

Leave A Reply