Έργο Disaster Recovery της Accutech στην “Τειρεσίας”

0

Η Accutech (www.accutech.gr) ολοκλήρωσε, με επιτυχία το έργο Υλοποίησης Περιβάλλοντος Disaster Recovery της Υποδομής Υπηρεσιών προς Τρίτους στην Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε (www.tiresias.gr) που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής Tsek (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) που αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες.

disaster-recovery1

Η Accutech προσέφερε εξοπλισμό hardware καθώς τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής βασιζόμενες στο Virtualization, ώστε ο τελικός πελάτης να μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως την νέα του υποδομή. Αξίζει αν αναφερθεί ότι υπογράφτηκε σύμβαση, μεταξύ των 2 μερών για πενταετή υποστήριξη του συγκεκριμένου Έργου.

Share.

Leave A Reply