Τακτική Γενική Συνέλευση INTRACOM HOLDINGS

0

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2013 και οι στόχοι για την τρέχουσα χρονιά.

kokkalis

Ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGSτόνισε στην παρουσίαση ότι: «Η εξωστρέφεια της INTRACOM HOLDINGS και η δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους βοήθησαν στην ανθεκτικότητα του ομίλου κάτω από τις ακραίες  συνθήκες ύφεσης στι οποίες κινήθηκε η ελληνική οικονομία τα τελευταία 6 χρόνια. Ο εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση του ομίλου, όμως, αποτελούν τις βάσεις για ένα νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης. Οι στόχοι μας για το 2014 είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, η λειτουργική ανασυγκρότηση, η οργανική ανάπτυξη και οι συνέργειες μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, η μείωση του δανεισμού και οι νέες επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις.»

Ο κ. Κ. Κόκκαλης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της λειτουργικής ανασυγκρότησης η  INTRACOM HOLDINGS θα λειτουργεί και ως Investment House με κεντρικό χρηματο-οικονομικό σχεδιασμό και ενιαία στρατηγική και αξιολόγηση επενδύσεων. Όσον αφορά τις προοπτικές της αγοράς, τόνισε ότι ο όμιλος INTRACOM είναι καλύτερα τοποθετημένος στον ψηφιακό κόσμο του αύριο, καθώς η ισχυρή τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία σε ολοκληρωμένα και σύνθετα έργα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Κατασκευών -τόσο από πλευράς παροχής λύσεων & υπηρεσιών όσο και από την πλευρά της λειτουργικής διαχείρισης-, είναι τα πολύτιμα εφόδια συμμετοχής στις ευκαιρίες της αγοράς που έρχονται. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον όμιλο μεσοπρόθεσμα όπως των υποδομών (ΕΣΠΑ, Περιβαλλοντικά έργα, Τηλ/κοινωνιακά, διαχείριση αστικών αποβλήτων, έξυπνοι μετρητές), των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (υβριδικά ενεργειακά συστήματα, αιολικά πάρκα), του real estate στον τουρισμό (σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αποκρατικοποιήσεις), καθώς και του ICT σε τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, δημόσιο τομέα και άλλους κλάδους της οικονομίας.

Tο 2013 τα οικονομικά αποτελέσματα της INTRACOM HOLDINGS διαμορφώθηκαν ως εξής: συγκράτηση πωλήσεων που ανέρχονται σε € 513,7 εκατ., προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) στα € 74,9 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός συγκρατήθηκε στα επίπεδα του 2012 και ανέρχεται σε € 254,2 εκατ. Παράλληλα, ο όμιλος την 31/12/2013 είχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων € 739,1 εκατ.

Στις πρόσφατε εξελίξεις ξεχωρίζουν η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας – προσυμφώνου για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της INTRACOM TELECOM, ήτοι του 49% της εν λόγω εταιρείας, με συνολική ωφέλεια για την INTRACOM HOLDINGS ποσού € 47 εκατ.

Η Intrakat, το 2013 είχε  € 109,6 εκατ. τζίρο, με € – 15,1 εκατ. EBITDA. Συγκαταλέγεται μεταξύ των 4 πρώτων κατασκευαστικών  ομίλων στη χώρα μας με δραστηριοποίηση σε 5 χώρες και ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων που φτάνει τα € 350 εκατ. Από τα σημαντικά γεγονότα για την εταιρεία το 2013 ξεχωρίζουν η κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 21 MW στον νομό Βοιωτίας που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2ο εξάμηνο του 2014, η συμμετοχή κατά 40% στην ένωση εταιρειών που αναδείχθηκε μειοδότης για την υλοποίηση του έργου «Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών μέσω ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού € 39,2 εκατ. και το οποίο θα υλοποιηθεί σε 2 έτη περίπου και με διάρκεια λειτουργίας 25 ετών, η συμμετοχή κατά 50% στην ένωση εταιρειών που αναδείχθηκε μειοδότης για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για τις ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» προϋπολογισμού € 48,2 εκατ. και το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 2 έτη περίπου, ενώ η λειτουργία του θα είναι για 10 έτη.

Η Intrasoft International είχε κύκλο εργασιών € 136 εκατ. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα € 5,5 εκατ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στο τέλος του 2013 ανήλθε σε € 344 εκατ. Οι νέες συμβάσεις ανήλθαν σε € 267 εκατ. εκ των οποίων περισσότερο από 80% αφορά στη διεθνή δραστηριότητα. Από τα επιτεύγματα του 2013 ξεχωρίζουν οι συμβάσεις για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα επιτραπέζια συστήματα όλων των χρηστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ITIC) με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (EC / DΙGIT) ύψους € 58 εκατ., η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων για τα Τελωνεία των μελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CUST-DEV3) με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνειακών και Φορολογικών Γενικών Ευρωπαϊκών Συστημάτων (DG TAXUD) ύψους € 36 εκατ. και η παροχή συστήματος διαχείρισης των οικονομικών πόρων της Κυβέρνησης του ΚΑΤΑΡ με το Υπουργείο  Οικονομικών του Κατάρ ύψους € 8 εκατ.

Η Intracom Defense είναι ο κυριότερος κατασκευαστής Αμυντικών Ηλεκτρονικών στην  Ελλάδα και διατηρεί συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες. Οι πωλήσεις της το 2013 ανήλθαν σε € 50 εκατ. περίπου εκ των οποίων ποσοστό 98% κατευθύνθηκε εκτός Ελλάδας. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα € 2,8 εκατ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στο τέλος του 2013 ανήλθε σε € 79 εκατ. Στις επιτυχίες της εταιρείας για το 2013 συγκαταλέγονται: οι συμβάσεις με την εταιρία RAYTHEON (ΗΠΑ) για την παραγωγή συγκροτημάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT για κάλυψη αναγκών τρίτων χωρών, οι συμβάσεις με την εταιρία NORTHROP GRUMMAN (ΗΠΑ) για την παραγωγή ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων του Δέκτη Προειδοποίησης Αυτοπροστασίας και του Radar ελέγχου για αεροσκάφη F-16 τρίτων χωρών, καθώς και η νέα σύμβαση με την Γερμανική εταιρεία Diehl BGT Defense (DBD) για την κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων του πυραύλου IRIS-T με προορισμό πώλησης διεθνείς πελάτες.

Η hellas online είναι ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος LLU με τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και συνολικές επενδύσεις σε υποδομές / τεχνολογικά συστήματα  που ξεπερνούν τα 440 εκατ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2013 ανήλθε σε € 224,2 εκατ. με αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που ανήλθε στα € 68,4 εκατ. και με ταυτόχρονη αύξηση του περιθωρίου κέρδους στο 30%. Σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική ελληνική ευρυζωνική αγορά η hellas online διατήρησε σταθερό το μερίδιο αγοράς στο 27% με στόχο την υγιή ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της, διευρύνοντας τη συνολική πελατειακή βάση κατά 5,4 % και φτάνοντας τους 523.000 συνδρομητές. Παράλληλα, ενισχύοντας την εμπορική συνέργια με τη Vodafone η hellas online αύξησε την κοινή πελατειακή βάση μέσω της παροχής συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl internet.

Share.

Leave A Reply